De gemeenteraad heeft op 17 maart een motie van GroenLinks aangenomen om 2,4 miljoen extra te besteden aan armoedebestrijding.

GroenLinks heeft in de gemeenteraad extra geld vrijgemaakt voor tegemoetkoming in de zietekosten van mensen met een minimuminkomen. Op initiatief van de fractie trekt de gemeente in 2004 2,4 miljoen euro extra uit voor armoedebestrijding. Dit geld wordt ingezet om alle mensen met een minimumuitkering te compenseren voor een stijging van de ziektekostenverzekering. Het levert hen gemiddeld 5 euro per maand op. Alleen VVD en D66 stemden tegen de motie van GroenLinks raadslid Judith Sargentini.

Voor de cijferaars en de hoed en de rand: Het rijk heeft eerder besloten Amsterdam netto met ongeveer 15 miljoen te korten op het armoedegeld. Bij de begroting 2004 had de gemeenteraad al besloten om incidenteel 10 miljoen van deze bezuiniging te compenseren. Bij de begrotingsbehandeling wilde GroenLinks ook de laatste 5 miljoen compenseren. Toen was echter al duidelijk dat de Tweede Kamer de bezuiniging van 15 miljoen deels zou terugdraaien. Uiteindelijk heeft de gemeente 7,4 miljoen van dit bedrag teruggekregen. Het College wilde hiermee het nog openstaande gat van 5 miljoen dichten en de resterende 2,4 miljoen laten vrijvallen in de Algemene Middelen. Omdat mensen op een minimum geconfronteerd worden met een stijging van de ziektekosten, heeft GroenLinks voorgesteld de 2,4 miljoen te gebruiken om hen hierin tegemoet te komen.