Expositie Ruimte Durven Delen

Moderne Mobiliteit in een Monumentale Metropool

Amsterdam werkt als een magneet op mensen. Het zindert van de economische en culturele initiatieven, steeds meer horeca en kleinschalige bedrijvigheid opent haar deuren binnen het gebied van de ring A10, en gezinnen met kinderen vestigen zich in toenemende mate in de grote stad. In het hele gebied binnen de ringweg A10 groeit en bloeit een fantastisch binnenstedelijk woon- en werkgebied.

Aantrekkelijke steden hebben de toekomst, maar die aantrekkelijkheid betekent tegelijkertijd ook een aanslag op de beperkte openbare ruimte. Wil Amsterdam haar aantrekkingskracht behouden, dan zijn stevige ingrepen nodig om de openbare ruimte te verbeteren en het verkeer en vervoer voor de toekomst te accommoderen. De beperkte ruimte moeten we eerlijk durven delen. Een probleem dat vraagt om slimme oplossingen.

GroenLinks Amsterdam organiseert van 8 november t/m 20 november een bijzondere expositie in Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM). Ruimte Durven Delen gaat over de scherpe keuzes die nodig zijn om Amsterdam aantrekkelijk, bereikbaar en economisch vitaal te houden.

De expositie toont aan hoe de openbare ruimte van Amsterdam door slimme ingrepen in de fysieke infrastructuur een ware metamorfose kan ondergaan. Door scherpe keuzes die voorsorteren op de toekomst. Aan de hand van een serie beelden (artist impressions) wordt met concrete voorbeelden duidelijk hoe de kwaliteit en leefbaarheid van de stad kan verbeteren, terwijl door een vernuftig kernnet de autobereikbaarheid niet in het geding komt. Straten waar voetgangers en fietsers in de knel zitten worden getransformeerd tot een hoogwaardige en veilige verblijfsomgeving met ruimte voor flaneren, terrassen, meer groen en speelruimte voor kinderen.

Download hier de notitie Ruimte Durven Delen

Meer informatie

Programma 

Presentaties bij de opening

Impressies

Openingstijden en adres

In Englisch

De Artist Impressions zijn ontworpen door Kim Kool en Tom Steegh. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Kool:  kimkool33@hotmail.com

De Artist Impressions mogen niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van GroenLinks Amsterdam worden vermenigvuldigd of gebruikt. De vermelding van de ontwerpers (Kim Kool en Tom Steegh) is hierbij verpicht.