De verontwaardiging van de PvdA’ers over de vermeende tweedeling is in het licht van het beleid van dit VVD/PvdA-kabinet wrang. Want dit kabinet maakt politieke keuzes die de sociale mobiliteit juist onder druk zetten. Dat schrijven Nevin Özütok en Fenna Ulichki.

Afgelopen week publiceerden de Amsterdamse Adviesraad Diversiteit en Integratie en Stad-Forum het advies ‘Divers en ongedeeld. Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’. De kern van het advies: er bestaat ongelijkheid tussen Amsterdammers, maar er is geen sprake van tweedeling. De ongelijkheid is niet geconcentreerd in één deel van stad, bijvoorbeeld buiten de ring.

Tweedeling?

De PvdA, die in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen veelvuldig waarschuwt voor de toenemende tweedeling in Amsterdam, reageerde als door een wesp gestoken. Volgens Marcouch (Parool, 28-2-2014) doet het rapport geen recht aan de problemen die er zijn en Baâdoud (Parool, 28-2-2014) stelt dat het oplossen van een probleem begint met het benoemen ervan. Kortom, volgens de sociaaldemocraten is er wel degelijk tweedeling en staat het niet meer gebruiken van de term gelijk aan het ontkennen van de problemen.

Een opvallende conclusie, want wat de adviesraden juist doen is het nauwkeurig beschrijven van reële ongelijkheden in onze stad, bijvoorbeeld als het gaat om inkomen, werk of onderwijs. Het complexe beeld waar dat toe leidt afdoen met de term 'tweedeling': dat verhult pas problemen. Want wat zegt de term over de jonge man uit de Kinkerbuurt in West die worstelt met schulden en maar geen baan vindt? Is zijn probleem minder belangrijk omdat hij aan de ‘goede kant’ van de ring woont? Een ring die sowieso steeds minder relevant wordt als ingebeelde grens tussen ‘stad’ en ‘buitenwijk’. Zo veel mensen willen graag in Amsterdam wonen dat ‘de stad’ groter en groter wordt. Bos en Lommer, Amsterdam Noord, Overamstel: ze zijn steeds populairder en het aantal restaurants, winkels en culturele voorzieningen in dit soort delen van de stad groeit. Mede dankzij gericht beleid van het stadsbestuur.

De stad als emancipatiemachine

Gemakkelijk gebruikte beelden als tweedeling en ‘binnen en buiten de ring’ doen afbreuk aan de vitaliteit van Amsterdammers. Die laten zich niet zo maar opsluiten in een gestolde werkelijkheid. Bewoners in Oost die een lokale munt, ‘makkie’, invoeren en zo hun buurteconomie versterken, bedrijvige vrouwen in West die emanciperen via ondernemerschap, alleenstaande moeders in Zuidoost die elkaar ontmoeten via de Stichting Single SuperMoms en de winkelstraatvereniging in West ‘Geef om de Jan Eef’: allemaal succesvolle initiatieven gericht op empowerment en vooruitgang. Het laat zien dat de stad - dwars door de crisis heen - nog steeds werkt als emancipatiemachine. Waar wij aandacht voor vragen is voor de politieke keuzes die nodig zijn om ervoor te blijven zorgen dat je in Amsterdam van een dubbeltje wel degelijk een kwartje kunt worden. Keuzes voor gemengd bouwen, voor het investeren in onderhoud en groen in de stad, voor het best mogelijke onderwijs, een leven lang, en voor een ruimhartig minimabeleid.

Kabinetsbeleid

De verontwaardiging van de PvdA’ers over de vermeende tweedeling is in het licht van het beleid van dit VVD/PvdA-kabinet des te wranger, misschien zelfs schijnheilig. Want dit kabinet maakt politieke keuzes die de sociale mobiliteit juist onder druk zetten. De grove bezuinigingen op de zorg en het financieel afknijpen van de woningcorporaties zodat die geen ruimte meer hebben om te investeren in wijken en de sociale woningvoorraad: dat leidt tot een opeenstapeling van problemen in de levens van kwetsbare mensen.

Het ontkennen van problemen helpt niet, maar het blijven spreken in ouderwetse beelden die de werkelijkheid niet dekken helpt evenmin. Daarvoor zijn er veel te veel jonge Amsterdammers die, waar ze ook wonen, gewoon Amsterdammer willen zijn. Daarvoor is de stad te veel in beweging. En dat is nou precies de kracht van onze stad. Samen met de PvdA Amsterdam wil GroenLinks zich daarvoor sterk blijven maken, nu nog een kabinet dat ons daarin steunt.

Nevin Özütok, stadsdeelbestuurder en lijsttrekker voor GroenLinks in Oost
Fenna Ulichki, gemeenteraadslid en lijsttrekker voor GroenLinks in West

(een ingekorte versie van dit opiniestuk verscheen vandaag in Het Parool)