Op aandringen van GroenLinks gaat Amsterdam actiever lobbyen bij het rijk voor het invoeren van 80 km als maximumsnelheid op de A10.

Amsterdam gaat weer actief lobbyen om de maximumsnelheid op de ringweg A10 en op de Gaasperdammerweg te verlagen tot 80 km. Vorig jaar, bij de behandeling van het milieubeleidsplan, verklaarde de gemeenteraad zich op initiatief van GroenLinks voorstander daarvan. De lucht langs de A10 is zeer ongezond voor bewoners. Door de smerige lucht gaan mensen jaren eerder dood. Met een lagere snelheid wordt de lucht een stuk schoner. Bovendien levert het minder geluidhinder op voor omwonenden.

Het college deed er vier maanden over om deze wens van de gemeenteraad over te brengen aan de minister. Toen de minister terugschreef, dat zij alleen op de A10-west de snelheid wilde verlagen, wilde het college zich daar bij neerleggen en zelf geen actie meer ondernemen. Een slappe en onverantwoordelijke reactie, vindt GroenLinks, nu de problemen met de luchtkwaliteit steeds indringender naar voren komen.

Na een door raadslid Peter Zwart aangevraagd debat bleek, dat wethouder Maij van Milieu er intussen ook van overtuigd was, dat Amsterdam niet stil kan blijven zitten. De minister is alweer en stap verder en heeft een onderzoek ingesteld naar snelheidsverlaging op alle rondwegen rond de vier grote steden. De Gaasperdammerweg dreigt buiten dit onderzoek te vallen. De wethouder zegde toe ervoor te gaan zorgen dat ook de Gaasperdammerweg in het onderzoek wordt meegenomen. Het voorstel van het college om zelf geen bestuurlijke actie meer te ondernemen, werd ingetrokken, zodat GroenLinks via deze wat omslachtige weg toch haar zin kreeg.