Cohen gevraagd voor regie Westermoskee

De fractie van GroenLinks De Baarsjes is zeer bezorgd over de ontwikkelingen rond de Westermoskee. Gezien het stadsdeeloverstijgende belang van dit dossier, stelt de fractie voor om burgemeester Job Cohen te vragen om de regie van het project over te nemen.

De Baarsjes is uitstekend in staat om als lokale overheid te besluiten over het bouwen van de Westermoskee en ruimtelijke ontwikkeling rond de moskee. Er ligt er een goed bouwplan, dat inmiddels ook draagvlak heeft in de buurt.

De moskee is echter meer dan een gebouw alleen: het project staat symbool voor de manier waarop in Amsterdam aan integratie wordt gewerkt. De Westermoskee is een belangrijke bouwsteen in dit integratiebeleid, waarmee De Baarsjes samen met de moskeevereniging Aya Sofya en woningbouwcorporatie Het Oosten verder wil werken aan het stadsdeel. Het gaat bovendien om de integratie van een grote groep Amsterdammers, die niet alleen uit De Baarsjes komen, maar uit heel Amsterdam. Daarmee stijgen de belangen uit boven de belangen van De Baarsjes: de Westermoskee is een Amsterdams belang. Door de bekendmaking van de overeenkomst met de Duitse organisatie Milli Gorus heeft het project bovendien zelfs internationale aspecten gekregen.

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden laten zien dat het vertrouwen tussen de partijen ver te zoeken is. Het stadsdeelbestuur spreekt van 'geschaad vertrouwen' en komende maandag dient er zelfs een kort geding tussen Het Oosten en Manderen BV (de werkmaatschappij van Aya Sofya). De commotie van de afgelopen dagen toont bovendien aan dat het stadsdeel de regie over het project kwijt is. GroenLinks vreest dat de bouw van de moskee verder weg is dan ooit. Het stadsdeel heeft afspraken gemaakt met Aya Sofya over de een koers die aansluit bij het integratiebeleid in Amsterdam. GroenLinks denkt dat burgemeester Cohen de juiste persoon is om dit project weer op de rails te zetten.

Fractievoorzitter Coos Hoebe: 'Het slagen van het project Westermoskee is van belang voor heel Amsterdam. Dit project moet gewoon doorgaan. Daarom wil GroenLinks aan burgemeester Cohen vragen om de regie van het project van het stadsdeel over te nemen en zich in te zetten om een Westermoskee te realiseren die past in het Amsterdamse integratiebeleid.'

Via de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad zal dit verzoek aan de burgemeester worden gedaan.