Bomen beter beschermd

Monumentale bomen in Amsterdam worden beter beschermd, dank zij een motie van ons raadslid Jasper Groen in de raad. Dat moet voorkomen dat door gebrek aan regie en onduidelijke en trage besluitvorming nog ‘per ongeluk’ monumentale bomen worden omgehakt.

De gemeente hoort een lijst te hebben van monumentale bomen, die bijzondere bescherming krijgen. Vroeger hadden de stadsdelen die lijsten, maar nu de centrale stad over kapvergunningen gaat, zou die lijst ook centraal worden gemaakt. Bij de behandeling van het handboek voor de openbare ruimte – de Puccini-methode – werd duidelijk dat die centrale lijst nog niet is vastgesteld.

Dat heeft er al toe geleid dat in het Sloterpark ‘per ongeluk’ monumentale Vleugelnoten zijn omgezaagd. Bij navraag bleek dat er verwarring alom was over wie er nou precies verantwoordelijk is, welke bomen beschermd zijn en wie dat beslist. In het voorstel van het college zat wel een ‘hoofdbomenstructuur’ maar die is heel globaal, en verwees naar een kaart op een website. Op die website bleek weer dat er in Nieuw-West geen enkele boom beschermde status had, en ook elders in de stad nog vogelvrije bomen staan. Het is een schande dat door vertragingen in de besluitvorming en gebrek aan regie nu al een paar monumentale bomen zijn omgehakt.

De motie van GroenLinks heeft het college de opdracht gegeven om snel met echte lijsten te komen voor alle stadsdelen. In de tussentijd moeten alle bomen die op de oude lijsten van de stadsdelen stonden en alle bomen die al wel op de website geregistreerd staan voor de zekerheid beschermd worden.