GroenLinks heeft in de gemeenteraad van 11 mei vragen over het boek 'Waterlooplein 2' gesteld. GroenLinks vindt het een uitgesproken seksistisch boek.

Er is enige commotie ontstaan over het boek `Waterlooplein 2’. Het boek heeft de pretentie een sleutelroman te zijn over de bestuursdienst. Het boek is een uitgesproken seksistisch boek. Vrouwen zijn er vooral om in bed te krijgen. In langdradige filosofische bespiegelingen met als belangrijkste leitmotiv de mannelijke angst voor binding, zijn vrouwen emotioneel, een beetje labiel maar wel goed in gevoel. Mannen natuurlijk rationeel en stabiel, maar wel contactgestoord. En iedereen zuipt. Het boek is door twee topambtenaren in eigen beheer uitgegeven, maar onder verantwoordelijkheid van het college is besloten om de gehele eerste druk van 750 stuks af te nemen en als voorjaarsgratificatie uit te reiken aan het eigen personeel. Dat laatste is op de bestuursdienst slecht ontvangen. Fractievoorzitter Maarten van Poelgeest heeft hierover mondelinge vragen gesteld. Burgmeester Cohen heeft zich verdedigd door te stellen dat de aankoop is betaald uit het potje ‘sociale activiteiten’ voor de bestuursdienst, dat beheerd wordt door gemeentesecretaris Gerritsen. De ene keer gaat het om een cabaretvoorstelling, de andere keer om een fotoreportage. Nu was het een boek. Het College heeft dan ook geen inhoudelijk oordeel over het boek en voor de rest valt over smaak altijd te twisten.

Het punt van GroenLinks dat het geen pas geeft om als werkgever een seksistisch boek aan de medewerkers uit te reiken dat pretendeert te gaan over de eigen werkplek, werd volkomen genegeerd door het College. Burgemeester Cohen zakte helemaal door het ijs toen hij op de vraag of hij in het geval van een racistisch boek hetzelfde gehandeld zou hebben, ontkennend antwoordde. GroenLinks zint nog op een vervolg.