Bloedkolen in Colombia: is verbetering in zicht?

Gemeenteraadslid Jasper Groen bezoekt deze week Colombia. Aanleiding is een brief in Parool, die de GroenLinksfractie mede ondertekend had omdat er weinig vooruitgang werd geboekt in de kolenindustrie in de mijnstreek Cesar. Deze brief riep NUON op om te stoppen met import van (bloed)kolen uit de regio totdat de mijnbouwbedrijven daar hun verantwoordelijkheid zouden nemen. NUON reageerde met de verklaring dat zij wel degelijk stappen zetten om de situatie in Colombia te verbeteren. Ze kondigden aan op een onderzoeksmissie te gaan in de regio “met het doel om uit eerste hand informatie te ontvangen over de situatie in en rond de mijnen” en om te onderzoeken welke stappen nodig zijn voor verbetering in de regio. Jasper Groen werd uitgenodigd om als waarnemer aan de missie deel te nemen.

Minder dan een jaar geleden nam de Amsterdamse gemeenteraad al een motie aan van het gemeenteraadslid. “De raad spreekt de wens uit dat energie- en overslagbedrijven in de Haven en de Haven invulling moeten geven aan hun ketenverantwoordelijkheid volgens OESO richtlijnen en UNGPs, ten aanzien van bloedkolen, met als doel dat er concrete en aantoonbare stappen worden gezet in de richting van genoegdoening voor slachtoffers van de grove mensenrechtenschendingen in het mijnbouwgebied in Cesar, Colombia.” Kortom, de Amsterdamse haven en Nederlandse bedrijven kunnen niet zomaar vrolijk meewerken aan het importeren en vervoeren Colombiaanse bloedkolen. Nu bezoekt hij Colombia dus met energiebedrijf NUON en vredesorganisatie PAX. Daar ziet hij met eigen ogen hoe energiebedrijven omgaan met deze ketenverantwoordelijkheid. Worden immers daadwerkelijk concrete stappen gezet voor de slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen? Jasper Groen: “Dit is een unieke kans om te zien wat het betekent om invulling te geven aan ‘ketenverantwoordelijkheid’.”

GroenLinks heeft als voorwaarde voor deelname aan het onderzoek gevraagd dat PAX betrokken zou worden bij het opstellen van het programma en de keuze van de groepen in de regio die bezocht worden. NUON en PAX zijn het eens geworden over een evenwichtig programma, waarop GroenLinks besloot mee te gaan. Jasper Groen: “Ik hoop duidelijkheid te krijgen over of er voldoende concrete en aantoonbare stappen worden gezet in de richting van genoegdoening voor de slachtoffers van de mensenrechtenschendingen, of dat er meer nodig is.”