Het Amsterdamse college van D66, VVD en SP heeft het voornemen om de botte bijl te zetten in de financiering van tientallen cruciale sociale voorzieningen en maatschappelijke organisaties. De bezuiniging van 25 miljoen euro per jaar komt niet voort uit financiële noodzaak, maar dient om de hobby's van het college zoals belastingkorting voor ondernemers van te betalen. De komende tijd zal GroenLinks Amsterdam hier enkele van de bedreigde organisaties in beeld brengen. Vandaag de Fietsersbond Amsterdam

In het voorstel dat vandaag naar buiten kwam, wordt fors gesneden op schuldhulpverlening, dak- en thuislozen en wonen, zorg en belangenbehartiging zonder dat overigens duidelijk is welke organisaties onder die laatste post vallen. GroenLinks Amsterdam heeft grote zorgen over de effecten van deze drieste bezuinigingsexercitie. De fractie van GroenLinks zal zich inzetten om deze bizarre bezuinigingen te voorkomen.

Deel 11: De Fietsersbond Amsterdam

De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland. Ook in Amsterdam speelt de fietsersbond een cruciale rol in het verbeteren van de fietsmogelijkheden voor de bijna 1 miljoen Amsterdamse fietsers.

De Fietsersbond Amsterdam  doet dat onder andere via ambtelijk overleg en door beïnvloeding van de politiek. Ze adviseert de gemeente vanuit haar specifieke expertise bij herinrichtingsplannen van straten en over fiets- en mobiliteitsbeleid en komt zo op voor de belangen van de Amsterdamse fietsers.

Amsterdam
Amsterdam staat internationaal bekend als fietsstad en daar zijn we trots op. Toch - zo leert de ervaring - zijn de belangen van fietsers er niet automatisch veilig gesteld. Het blijft noodzakelijk het beleid van de gemeente en de stadsdelen kritisch te volgen en de fiets hoog op de politieke agenda krijgen of houden en fietsers daar zelf bij te betrekken.

In veel stadsdelen zijn wijkcontactpersonen van de Fietsersbond actief, die specifiek het beleid van hun stadsdeel in de gaten houden. In verkeerstechnische werkgroepen zitten zij als (ervarings)deskundigen, die niet alleen knelpunten signaleren maar ook de plannen van gemeente en stadsdelen in een vroeg stadium op veiligheid en fietsvriendelijkheid beoordelen. Heel wat plannen zijn door toedoen van deze groep beter geworden.

Het college stelt dat “door rechtstreekse raadpleging van Amsterdammers, bijvoorbeeld via social media, de gemeente een groter publiek sneller en tegen lagere kosten kan bereiken. Hierdoor blijft de gemeente meer en meer ook zonder tussenkomst van de Amsterdamse fietsersbond op de hoogte van standpunten van Amsterdammers.” Dat is volgens GroenLinks een grove misvatting van de meerwaarde van de expertise van de Fietsersbond. Door participatie van georganiseerde belanghebbenden en experts krijg je namelijk betere plannen en ben je op de lange termijn ook goedkoper uit.