Bewoners en lokale democratie genegeerd bij evenementenbeleid

Bewoners zijn boos over het aangekondigde aantal evenementen in het Westerpark. Door ingrijpen van het stadsbestuur in afspraken die stadsdelen met bewoners en evenementenorganisatoren maakten, wordt de overlast meer in plaats van minder. Bewoners voelen zich genegeerd. Dat is terecht want dat is precies wat de centrale stad deed. 

Na zorgvuldige bewonersparticipatie waren afspraken gemaakt om het aantal evenementdagen terug te brengen en de overlast te beperken. In het locatieprofiel Westerpark werd dat vastgelegd door de gekozen volksvertegenwoordigers in de Bestuurscommissie van Stadsdeel West.

Die afspraken zijn zonder overleg gewijzigd door het stadsbestuur. Eerder hadden ze juist toegezegd dat de afspraken per locatie vastgesteld zouden worden door de bestuurscommissies. Toch werden de vastgestelde teksten vorige maand veranderd. Zonder overleg, instemming of zelfs maar een melding aan de Bestuurscommissie.  

Gevolg: in de locatieprofielen stond dat er meer (grote) evenementen, meer op- en afbouwdagen en minder maatregelen om flora en fauna te beschermen komen dan de bestuurscommissie had vastgesteld. Ook locatieprofielen in andere stadsdelen zijn gewijzigd, zoals bij het Flevopark waar het aantal festivalbezoekers hoger is geworden dan met bewoners was afgesproken. Dankzij oplettende bewoners werd dit duidelijk. 

Na aandringen vanuit de stadsdelen wordt er nog eens “gekeken”, maar of het overrulen van deze lokale afspraken nog wordt teruggedraaid, is de vraag. Een GroenLinks-motie om afspraken van stadsdelen met bewoners één-op-één over te nemen, haalde afgelopen woensdag geen meerderheid in de gemeenteraad.

Wat overeind blijft, is dat in dit proces beloftes aan bewoners werden gebroken. Wethouder Choho ging voorbij aan direct gekozen lokale politici. En de stadsdelen kregen de schuld, want zij hebben de locatieprofielen vastgesteld en afspraken met bewoners gemaakt. 

Deze hele gang van zaken is een schoffering van de gekozen volksvertegenwoordigers in de bestuurscommissies. Als dit een voorbode voor hoe wordt omgegaan met de al uitgeklede stadsdeelcommissies, maken wij ons grote zorgen. Die hebben nog minder bevoegdheden. Zij gaan niet over besluitvorming. Zij hebben niet de mogelijkheid om de bestuurders schriftelijk of mondeling te bevragen. Laat staan dat de nieuwe (door het stadsbestuur benoemde) dagelijks bestuurder positie heeft om de wethouder ter verantwoording te roepen als het stadsdeel op deze manier aan de kant wordt geschoven. 

Als we iets van de lokale democratie overeind willen houden, moeten we de vertegenwoordigers in de stadsdelen serieus nemen. Dat is een opdracht aan alle politici op de Stopera. Dat is een opgave voor de cultuurverandering die moet plaatsvinden. En bovenal bewijst het nog maar eens de hoognodige, radicale democratisering die het volgende stadsbestuur moet gaan doorvoeren.

Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam
Dorrit de Jong, kandidaat gemeenteraadslid en steunfractielid GroenLinks Amsterdam West