Bericht voor alle leden van GroenLinks Amsterdam

Namens het voltallige federatiebestuur een bericht van voorzitter Vincent de Kom.

Beste leden, 

Allereerst willen we jullie bedanken voor het begrip en de flexibiliteit waarmee jullie hebben gereageerd, toen we twee weken geleden lieten weten dat al onze activiteiten in de stad zouden worden opgeschort tot 1 april, uit voorzorg vanwege het coronavirus. 

Helaas heeft de coronacrisis inmiddels toch erg hardvochtig toegeslagen. We willen dan ook ons medeleven uitspreken met leden en sympathisanten die geraakt worden, op welke manier dan ook. En natuurlijk heel veel dank aan en waardering voor iedereen die meehelpt om de crisis in te dammen. We spreken veel mensen die zich zorgen maken over hun naasten, over hun werk, over hun toekomst. We hopen dat jullie moed houden, en ons weten te vinden voor vragen, of gewoon een praatje.

Belangrijk om te weten nu, is dat met de verder aangescherpte maatregelen van de overheid, ook al onze activiteiten tot 1 juni komen te vervallen. Dat geldt dus voor de ALV, maar ook voor Huis-aan-Huizen, Traject 2020, Fearless Cities, de werkgroepen en alle andere bijeenkomsten van zowel het Federatiebestuur als de afdelingen in de stadsdelen. Heel erg jammer, maar het belang van ieders gezondheid staat nu voorop. Wij gaan intussen aan de slag om te bekijken of activiteiten later in het jaar kunnen plaatsvinden, of op een alternatieve (digitale) manier tot stand kunnen komen.

Voor nu hebben we ook een nieuwtje om te delen: we hebben een campagnepand gevonden voor de Tweede Kamer campagne. Het is het pand op de Prinsengracht dat we ook gebruikten tijdens de succesvolle Gemeenteraadscampagne van 2018. Van daaruit kunnen we straks weer samen campagne voeren. Het bestuur werkt hard door aan het traject richting de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar en Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. We houden jullie  op de hoogte. 

Momenteel is het stil op straat, maar digitaal leeft de stad des te meer, met allerlei online initiatieven van leden in verschillende stadsdelen. Om met elkaar in contact te blijven, en om elkaar of buurtgenoten te helpen. Het doet ons goed om te zien hoe leden van GroenLinks Amsterdam  in deze moeilijke tijden zich inzetten voor anderen. 

Het bestuur vergadert de komende tijd online. De digitale hulpmiddelen zijn een uitkomst in deze tijden, maar laten we vooral ook blijven omzien naar mensen die daar geen gebruik van kunnen maken. We denken daarbij vooral aan de mensen, ouderen en jongeren, die op dit moment het grootste deel van de dag noodgedwongen alleen zijn. We hopen jullie over een aantal maanden weer in goede gezondheid te ontmoeten. Tot die tijd zijn we sowieso bereikbaar via vragen@groenlinksamsterdam.nl. Wil je ons spreken? Laat je telefoonnummer achter via het e-mailadres en wij bellen je terug. 

Ondertussen werken we ook hard aan manieren om online updates te organiseren en jullie op de hoogte te houden. Daarover gauw meer.

Voor nu: houd moed! Houd afstand! En houd vol! 

 

Met hartelijke groet,

Vincent de Kom 

Voorzitter Federatiebestuur GroenLinks Amsterdam