Op 15 en 16 december vond de slotraad plaats. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat veel gesubsidieerde banen bij theaters, buurthuizen en welzijnsinstellingen gered zijn.

Financieel woordvoerder Maarten van der Meer ontdekte een te hoge reservering in de begroting van 2005 en wist, met steun van andere partijen, vijf miljoen euro structureel vrij te spelen. Daarvan gaat 1,75 miljoen euro naar de reparatie van gesubsidieerde banen. Veel van deze banen bij kleine theaters, buurthuizen en welzijnsinstellingen kunnen dankzij dit geld 'regulier' gemaakt worden. GroenLinks zet zich al lang in voor ID-ers en WIW-ers en is erg blij met dit resultaat.

Verder wordt een deel van het geld besteed aan stedelijke vernieuwing en het omzetten van koopwoningen naar betaalbare huurwoningen. Op deze manier kan de woningbouwproductie versneld worden.

De helft van het geld, 2,5 miljoen, wordt gereserveerd voor maatregelen om terrorisme te bestrijden en de samenhang en de veiligheid in de stad te vergroten: de uitvoering van de nota 'wij Amsterdammers'.