Amsterdams stembusakkoord tegen het lerarentekort

Vandaag staken de leraren in Amsterdam voor een betere beloning en tegen de te hoge werkdruk en het lerarentekort. GroenLinks Amsterdam steunt de leraren. In Amsterdam en in de Tweede Kamer. Want we vragen simpelweg te veel en bieden te weinig. Dat kan en moet anders! Leraren zijn cruciaal voor de toekomst van onze kinderen en dus voor de toekomst van de stad.

Amsterdam kent een groot lerarentekort, net als op veel andere plekken in Nederland. Dagelijks worden duizenden leerlingen naar huis gestuurd omdat er geen leraar is. Dat moet snel veranderen. De belangrijkste oorzaken zijn de achterblijvende salarissen en de werkdruk die structureel te hoog is. 

GroenLinks heeft samen met de SP en de PvdA een stembusakkoord gesloten om de situatie snel te verbeteren. De partijen roepen de regering op om meer dan nu te zorgen voor betere lerarensalarissen en snelle verlaging van de werkdruk. Maar wij spreken ons ook uit voor het maximaal benutten van lokale mogelijkheden om het lerarentekort op te lossen. De volgende punten moeten door een nieuw stadsbestuur worden opgepakt:

  •  Amsterdam gaat ruimhartig en structureel investeren in scholen met veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
  • Leraren van buiten de stad krijgen een dekkende reiskostenvergoeding. 
  • Het stadsbestuur dringt bij schoolbesturen aan op meer vaste contracten in het basisonderwijs.
  • Wonen in Amsterdam moet betaalbaar worden: we bouwen meer sociale huurwoningen en middeldure woningen. Sociale huurwoningen worden niet meer verkocht. 
  • Meer leraren, politieagenten en zorgpersoneel krijgen voorrang op de Amsterdamse woningmarkt. 
  • Studenten die na hun studie leraar worden, mogen blijven wonen in hun woning met een campuscontract.