Deze middag nam de Amsterdamse gemeenteraad het ambitieuze klimaatinitiatief van GroenLinks, PvdA en PvdD aan. Met het initiatief worden de klimaatdoelstellingen voor Amsterdam verder aangescherpt. Om te controleren of de doelstelling ook gehaald worden komen er vijfjarige klimaatplannen en een jaarlijkse klimaatbegroting. GroenLinks raadslid Jasper Groen: “Met het klimaatinitiatief kiest Amsterdam voor een ambitieuzere doelstelling dan het kabinet. Zo kunnen we de vanuit de hoofdstad de broodnodige omwenteling naar een duurzame economie versnellen.”

Het Amsterdamse klimaatinitiatief is gebaseerd op de landelijke klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samsom. De landelijk doelstellingen worden dan ook lokaal overgenomen. Concreet betekent dat er in 2030 55% en in 2050 95% minder CO2 uitgestoten moet worden. De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven, en zelf in 2030 al klimaatneutraal zijn.

Op basis van de nieuwe klimaatdoelstellingen moeten er vijfjaarplannen opgesteld worden. Vervolgens moeten ze jaarlijks per portefeuille uitgewerkt worden in een klimaatbegroting. Jasper Groen: “Elke wethouder moet een controleerbare bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Een geïsoleerde ‘wethouder duurzaamheid’ krijgt het in zijn eentje niet voor elkaar.”

Met het ambitieuze initiatief willen de raadspartijen laten zien hoe grote steden als Amsterdam een voortrekkersrol kunnen spelen in het bestrijden van klimaatsverandering.