Jasper Groen (portefeuille Duurzaamheid): “Er is geen tijd te verliezen. Hoe langer je uitstelt, hoe drastischer de maatregelen die je later moet nemen. Deze klok maakt zichtbaar hoe urgent het is dat we snel en stevig in actie komen.” Daarom diende Groen in juni 2019 een motie in om de klimaatklok naar Amsterdam te halen. Deze is vanaf maandag 19 april te zien op schermen in de stad.

Amsterdammers wakker schudden

In New York hangt een klimaatklok die aangeeft hoeveel tijd we nog hebben voordat we als hele mensheid zoveel CO hebben verbruikt dat de aarde méér dan 1,5 graad opwarmt. De Amsterdamse klok maakt de Amsterdamse bijdrage aan die CO-uitstoot zichtbaar. In het huidige tempo is het CO-budget van Amsterdam volledig besteed in 2033.

De klok is daarmee een extra aansporing voor alle klimaatacties van Amsterdammers en de gemeente. Als het lukt de CO-uitstoot van Amsterdam sneller te laten dalen, schuift de ‘wekker’ naar achteren in de tijd. Jasper Groen: “Hoe eerder je een maatregel neemt, hoe meer effect hij heeft. De klok benadrukt zo ook de urgentie van maatregelen als isolatie van woningen, het plaatsen van windmolens en het terugdringen van autoverkeer.”

Het Rijk moet bijspringen

Maar uiteindelijk kan Amsterdam dit alleen voor elkaar krijgen als de overheid bijspringt, aldus Jasper Groen. “Amsterdam doet alles om klimaatneutraal te worden, maar dat kan niet zonder het Rijk. Wat we nodig hebben, zijn onder meer verplichte zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, duurder gas voor grootverbruikers en geld voor de energiebesparing.” 

Amsterdam klimaatneutraal

Amsterdam wil in 2050 geheel klimaatneutraal zijn, om zijn bijdrage te leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. In de Routekaart Klimaatneutraal heeft onze wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) daarom vastgelegd dat de stad nog maar een bepaalde hoeveelheid CO kan uitstoten. De klimaatklok telt af naar het moment dat de stad door dit ’CO-budget’ heen is. Oftewel: een deadline waarvan je hoopt dat de stad die nooit zal halen. Op dit moment stoten we ongeveer 4.260 kton CO per jaar uit. De CO-uitstoot van Amsterdam daalt in 2025 naar verwachting tot 3.910 kton per jaar (nog 3% boven de uitstoot van 1990). In 2030 is de uitstoot naar verwachting verder gedaald tot 2.400 kton (37% lager dan in 1990).