Amsterdam laat tot 20,5 miljoen euro uitgeven door buurtbewoners zelf

Amsterdammers kunnen de komende jaren 20,5 miljoen euro aan publieke middelen zelf begroten. Dat volgt uit de ‘beleidsbrief democratisering’ van wethouder Rutger Groot Wassink, die vandaag door de voltallige gemeenteraad werd aangenomen.

In de brief presenteert Groot Wassink verschillende initiatieven om de stad democratischer te maken. Een van de plannen is om de experimenten met het zogenoemde ‘buurtbegroten’ voort te zetten en uit te breiden. Dat betekent dat bewoners in buurten zelf kunnen bepalen waar de stad een deel van haar geld aan uitgeeft.

“Het tot nu toe meest actuele en in het oog springende experiment met buurtbegroten is West Begroot,” schrijft Groot Wassink in zijn brief. Iedereen kon online plannen indienen. Inwoners van West stemden vervolgens op de dertig beste initiatieven. Zo bepaalden ze waar een bedrag van 300.000 euro aan werd besteed.

West Begroot

De site werd in de eerste vijf weken na livegang al door 28.000 bezoekers bezocht. In totaal werden 216 plannen ingediend. 14.730 inwoners van West brachten een stem uit en 13 ingebrachte plannen worden uitgevoerd.

Zo is er 7.000 euro uitgetrokken voor het tegengaan van de muggenoverlast. 50.000 euro zal worden uitgegeven aan beter verlichte fiets- en looptunnels. Bekijk hier alle plannen: https://westbegroot.amsterdam.nl/plannen#showidea-141

Groot Wassink wil het buurtbegroten nu in alle stadsdelen gaan invoeren.

Meer dan ‘meepraten’

In het coalitieakkoord staat dat het college daar in 2019 2 miljoen euro voor heeft uitgetrokken. In 2020 is dat al 4 miljoen, in 2021 6 miljoen en in 2022 8,5 miljoen euro. In totaal is er deze collegeperiode 20,5 miljoen euro gereserveerd voor buurtbudgetten.

“Democratisering gaat verder dan meer mensen laten ‘meepraten’,” zegt GroenLinks-raadslid Lene Grooten in een reactie. “Amsterdammers moeten zelf hun stad gaan maken. Daarom is het goed dat er meer budget komt voor initiatieven en plannen van buurtbewoners zelf.”