GroenLinks is verheugd met de uitspraak van Van der Laan dat Amsterdam ‘vanzelfsprekend niet’ mee gaat werken aan het ‘illegalen quotum’. De burgemeester zei dit vanmiddag op een bijeenkomst waar hij het ‘paspoort van Amsterdam, basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning’ in ontvangst nam. In deze gids, een gezamenlijk initiatief van ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen, Dokters van de Wereld en het Wereldhuis, zijn de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning terug te vinden. Op uitnodiging van GroenLinks Amsterdam vond deze bijeenkomst plaats in het stadhuis.

GroenLinks fractievoorzitter Marieke van Doorninck noemde het een geweldig initiatief. 

“In Amsterdam betekent gelukkig nog niet dat het niet in het bezit zijn van de juiste papieren gelijk staat aan rechteloosheid. Het is erg belangrijk dat mensen zonder verblijfsvergunning weten waar ze recht op hebben en waar ze daarvoor terecht kunnen. Bovendien moeten hulpverleners en instellingen weten dat ze ongedocumenteerden mogen helpen.” 

Van Doorninck had geen goed voor woord over voor het ‘illegalen quotum’ van minister Leers (CDA) en minister Opstelten (VVD).

“We gaan toch geen onschuldige mensen oppakken? Dat is een aantasting van de mensenrechten, bedreigt de meest kwetsbare groepen en is slecht voor de veiligheid en openbare orde.”

 Zie ook: http://amsterdam.groenlinks.nl/node/76171