Op initiatief van GroenLinks en D66 besloot de gemeenteraad vandaag dat Amsterdam veel meer fosfaat gaat terugwinnen uit onze ontlasting. Fosfaat een onmisbare grondstof is in de voedselproductie, waarbij ontlasting (rioolslib) een belangrijke bron is van fosfaat. De fosfaatmijnen putten naar verwachting tussen 2035 en 2050 uit, terugwinning is dan de enige mogelijkheid. Voedseltekorten liggen in het verschiet als er onvoldoende fosfaat beschikbaar is.

Momenteel wordt fosfaat slechts in beperkte mate hergebruikt. In Amsterdam doet Waternet dit in de Amsterdamse Rioolwaterzuiveringsinstallaties, door middel van de zogenaamde ‘struviet-technologie’. Hiermee wordt ongeveer een derde van het fosfaat teruggewonnen. De overige 70% wordt verbrand in de ovens van het AEB (Afval Energie Bedrijf), waarbij het fosfaat verloren gaat. Om te voorkomen dat het fosfaat opraakt, moet het overgrote deel teruggewonnen worden.

Er zijn technieken beschikbaar en in ontwikkeling waarmee een veel groter percentage fosfaat kan worden teruggewonnen, hierop gaat Amsterdam nu inzetten. GroenLinks-raadslid Jasper Groen: “Fosfaat is onmisbaar in de voedselvoorziening van de wereldbevolking, daarom is tijdig ingrijpen essentieel. Laten we niet stilzitten en afwachten, zoals dat te lang bij klimaatverandering gebeurde.”

“Onze voedselproductie kan niet zonder fosfaat en nu fosfaat schaars wordt, betekent dat we moeten overschakelen op hergebruik. Voor fosfaat bestaat namelijk geen alternatief. Goed dus dat we nu aan de bel trekken en Amsterdam fosfaat gaat terugwinnen”, aldus D66-raadslid Paul Guldemond.