Amsterdam gaat meer aandacht geven aan de verschillende achtergronden van leerlingen

Het college gaat leerkrachten helpen om meer aandacht te geven aan de verschillende achtergronden van leerlingen. Een goede zaak, want als we onze kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met diversiteit, bouwen we aan een inclusieve samenleving waarin ruimte is voor iedereen.  

Het is geen overbodige luxe om in het onderwijs aandacht te besteden aan de rijke, diverse geschiedenis van alle Amsterdammers. Aandacht op school voor bijvoorbeeld onze migratiegeschiedenis, de Shoah, en het slavernijverleden zorgt ervoor dat de geschiedenis en cultuur van de verschillende groepen in Amsterdam wordt ervaren als de cultuur en geschiedenis van alle Amsterdamse groepen. De diversiteit van Amsterdam is een rijkdom waar we trots op mogen zijn. En als we elkaars geschiedenis kennen, kunnen we ons ook makkelijker in een ander verplaatsen. 

Daarnaast vertellen steeds steeds meer leraren ons dat ze het moeilijk vinden om onderwerpen te bespreken die als gevoelig worden ervaren, zoals seksuele diversiteit en Zwarte Piet. Dat is een onwenselijke situatie. Door te zwijgen over ‘moeilijke onderwerpen’ leren wij onze kinderen niet om verschillen te erkennen, naar elkaar te luisteren of begrip te krijgen.

Burgerschap

Volgens GroenLinks raadslid Simion Blom moeten we leraren hier beter in steunen. “Zij vormen het hart van het onderwijs en staan elke dag voor de taak om niet alleen de kinderen inhoudelijk bij te staan in hun ontwikkeling, maar ook om burgerschap te bevorderen en in te spelen op de acute vraagstukken in de samenleving,” aldus Blom.

Het college gaat leerkrachten nu helpen door het organiseren en vergoeden van trainingen en cursussen. We zijn er trots op dat er wordt gewerkt aan het voorstel van GroenLinks en de PvdA om alle toekomstige Amsterdamse leraren goed voor te bereiden op het lesgeven in een grootstedelijke context. Lesgeven in Amsterdam is zowel een belangrijke taak als een voorrecht, wat speciale competenties vraagt van leraren. 

Schooladviezen

Behalve naar diversiteit wordt er ook gekeken naar de schooladviezen. Nog te vaak krijgen sommige leerlingen een lager advies dan ze aan kunnen. GroenLinks roept al langer op om scholen en leraren hierin beter te ondersteunen. Amsterdam gaat daar nu prioriteit aan geven door leraren te trainen.