De gemeente Amsterdam gaat investeren in het verduurzamen van sportparken en sportaccommodaties. Het Amsterdamse college en de gemeenteraad hebben vandaag positief gereageerd op een initiatiefvoorstel van GroenLinks om vrijwilligers van sportverenigingen te ondersteunen  bij de verduurzaming. Er zal meer geld vrij kunnen komen voor de sport omdat er minder geld gestoken hoeft te worden in slecht geïsoleerde clubhuizen of een hoge licht- en waterrekening. "Veel clubs willen graag verduurzamen, maar hebben te weinig tijd of kennis op dit gebied. Voor de gemeente ligt hier een mooie taak, die de sport in Amsterdam ten goede zal komen", aldus sportwoordvoerder Evelien van Roemburg.

Investeren in duurzame sportparken zorgt niet alleen voor een beter milieu, het zorgt ook voor sterkere verenigingen en een duurzamere sport in de breedste zin van het woord. GroenLinks wil sportclubs stimuleren om na te denken over hoe hun vereniging er over 10 jaar uit moet zien. De gemeente kan de Amsterdamse clubs en hun vrijwilligers daarbij een steuntje in de rug bieden om de Amsterdamse sport klaar te stomen voor de toekomst. Het College heeft nu positief gereageerd op het voorstel van GroenLinks, en zal het voorstel verder uitwerken in het accommodatieplan van de gemeente.

In de stad zijn er een paar initiatieven van sportverenigingen die verduurzamen. Zo heeft de hockeyvereniging HC Athena geïnvesteerd in zonnepanelen, dubbelglas en fruitbomen rondom het veld. Ook deelt de vereniging haar clubhuis met een fysiotherapeut en buitenschoolse opvang, zodat de energiekosten laag blijven. Toch ontbreekt bij de meeste clubs, die door vrijwilligers worden gerund, de kennis of de tijd om zich goed te verdiepen in verduurzaming. De gemeente kan dan helpen: door inzicht te geven in de energiekosten (die vaak via het stadsdeel lopen), door kennis van energiebesparing te delen, door de juiste randvoorwaarden te scheppen en door financiële hulp in de vorm van een lening. Van Roemburg: "Het is zonde om geld te besteden aan een torenhoge energierekening, als je voor datzelfde geld ook meer trainingen kan aanbieden. Ik ben blij dat het College de uitdaging aan durft om in 2018 een halvering van het energieverbruik bij sportclubs te bewerkstelligen".