Amsterdam gaat door met investeringen in werk, zorg en de stad, ondanks tegenvallers

Het college maakt meer geld vrij om geweld en ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan. Ook steekt de stad 20 miljoen euro in het aan het werk helpen van Amsterdammers die graag een baan willen. Er gaat bijna 100 miljoen euro extra naar zorg en jeugdzorg, om de bezuinigingen van het kabinet Rutte III op te vangen. 289 miljoen euro gaat naar onderhoud van kades, bruggen en groen.

Dat staat in de begroting die wethouder Rutger Groot Wassink vandaag presenteerde. De stad gaat door met investeringen ondanks financiële tegenvallers rond het Afval en Energie Bedrijf, en ondanks dat het Rijk de hand op de knip houdt. 

De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP laat een radicaal andere visie zien op de publieke sector dan het kabinet in Den Haag. “Waar Den Haag blijft kiezen voor grote bedrijven en vervuilende industrie, kiest Amsterdam voor wat van ons samen is,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma. “We investeren in het welzijn van mensen en we doen dat daar waar armoede en ongelijkheid het grootst zijn.”

Schone lucht

Daarom werkt het college ook aan een autoluwe stad met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Want in Amsterdam heeft iedereen recht op schone en gezonde lucht.

We blijven de stad radicaal vergroenen. In 2030 stoot Amsterdam 55% minder CO2 uit en in 2050 bijna niks meer. In 2040 is de stad aardgasvrij. Er is een Klimaatfonds van 150 miljoen euro waarmee duurzame initiatieven kunnen worden gestart en ondersteund.