Amsterdam is een prachtige stad, maar niet altijd even toegankelijk voor rolstoelgebruikers, scootmobielen, blinden of slechtzienden. Denk aan blokkades in de openbare ruimte, ontoegankelijk openbaar vervoer en openbare gebouwen met trappen en drempels. Als Amsterdam een stad wil zijn waarin iedereen kan participeren, dan moeten we dat ook mogelijk maken en de toegankelijkheid van deze stad verbeteren. Daarom presenteert GroenLinks het initiatief Amsterdam 10x Toegankelijker!

GroenLinks Amsterdam heeft samen met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen uit verschillende stadsdelen een top 10 samengesteld van urgente speerpunten op het gebied van toegankelijkheid in Amsterdam.

De top tien bestaat onder meer uit het invoeren van een checklist toegankelijkheid bij het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte, het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het ontwerpen en maken van nieuwe voorzieningen, toegankelijke bushaltes, het duidelijker melden van wegopbrekingen en het vergroten van het bewustzijn van Amsterdammers over het belang van toegankelijkheid. GroenLinks wil dat deze 10 speerpunten worden meegenomen in het nieuwe Plan van Aanpak Toegankelijkheid dat de gemeente Amsterdam binnenkort zal opstellen. 

Dat er nog veel te doen is de stad bleek uit rolstoelschouwen die onlangs door de GroenLinks fracties Oost en Zuid werden gehouden. GroenLinks woordvoerder Femke Roosma “Dan pas zie je hoeveel obstakels en  blokkades er in de openbare ruimte zijn. Ook zijn veel winkels nog niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als we willen dat iedereen participeert in deze stad, dan moeten we ook zorgen dat de stad toegankelijk is voor iedereen.”