Amsterdam is een prachtige stad. De 400 jaar oude grachten, de bruggen en bruggetjes, de grachtenpanden, het Spui en Dam met hun Portugese keitjes, en overal fietsen. Een prachtige stad, maar niet voor iedereen is die stad even goed te bezichtigen, laat staan even goed in te wonen, werken en leven. Wanneer je in een rolstoel zit, is het helemaal een crime om je door deze stad te verplaatsen.

Dat bleek wel uit de rolstoelschouwen die GroenLinks in de stadsdelen Oost en Zuid hield (en in vele andere Europese steden: zie http://www.wheelchairsurvey.eu/).
Aflopende stoepen, te hoge brievenbussen en pinautomaten, fietsen en terrassen die de stoep blokkeren, winkels met hoge drempels, enzovoort. En toegankelijkheid is niet alleen een probleem in de openbare ruimte: ook sportvoorzieningen, het openbaar vervoer, scholen, musea (EYE) en andere gebouwen werpen vaak nog belemmeringen op voor mensen met een beperking. Amsterdam moet nog veel toegankelijker!

Niet dat Amsterdam de afgelopen jaren heeft stilgezeten. In tegenstelling tot de Nederlandse regering heeft Amsterdam wél Agenda 22 onderschreven. Agenda 22 staat voor de 22 regels die de Verenigde Naties hebben opgesteld om te waarborgen dat mensen met een beperking gelijke kansen hebben op het gebied van wonen, werk, school, vrije tijd of mobiliteit. Amsterdam heeft zich daarmee gecommitteerd aan het toetsen van gemeentelijk beleid op toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking en aan het maken van dit beleid sámen met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen. Ook is er op initiatief van GroenLinks een stadsergonoom gekomen die gemeentelijk beleid toetst op toegankelijkheid en bruikbaarheid. Daarnaast is bij de laatste WMO nota een door GroenLinks gevraagd om een hernieuwd Plan van Aanpak Toegankelijkheid: waar moet de stad de komende jaren aan werken wanneer het gaat om toegankelijkheid? Want er is nog veel te doen en veel te verbeteren.

Maar beleid over toegankelijkheid moet niet gemaakt worden op de tekentafels van ambtenaren, maar vooral door hen die dagelijks de beperkingen ervaren die de samenleving voor hen opwerpt (want mensen hebben geen beperkingen, de samenleving heeft beperkingen). Daarom wil GroenLinks Amsterdam met ervaringsdeskundigen ook een eigen plan voor een toegankelijk Amsterdam maken. Door de tien grootste knelpunten op het terrein van toegankelijkheid te benoemen en voorstellen voor oplossingen aan te dragen maken we Amsterdam 10x Toegankelijker. 10x Toegankelijker is weer een volgende stap naar de volledig toegankelijke stad die Amsterdam moet (willen) zijn.   

Wie denkt er mee?!  

Meld je aan voor een bijeenkomst Amsterdam 10x Toegankelijker op woensdag 12 december 17.00 uur (locatie later bekend) bij: f.roosma@raad.amsterdam.nl