Voordracht kandidatencommissie

Elisabeth is de nieuwste aanwinst van de huidige fractie. In korte tijd heeft ze zich haar portefeuilles helemaal eigen gemaakt. Vooral op het gebied van digitalisering heeft ze laten zien dat ze haar idealen goed weet te vertalen naar concrete acties. Elisabeth heeft een talent voor het signaleren van maatschappelijke onderwerpen waar GroenLinks zich hard voor moet maken en is zich duidelijk aan het ontwikkelen tot een raadslid met een scherp oog voor inhoud en detail.

Biografie

Elisabeth is geboren en opgegroeid in Amstelveen, maar vond in Amsterdam al vroeg haar thuis. Ze heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en heeft een aantal jaar in het buitenland gewoond waardoor mondiale vraagstukken op het gebied van machtsongelijkheid en rechtvaardigheid haar niet vreemd zijn. De afgelopen jaren is haar focus verplaatst van internationaal naar lokaal, omdat Elisabeth gelooft dat verandering begint in de stad. In de stad komen alle grote vraagstukken samen. Daarom is het dé plek om radicale oplossingen te implementeren. 

Sinds januari 2021 is Elisabeth onderdeel van de GroenLinks-fractie, waar ze zich bezighoudt met werk en inkomen, mobiliteit en digitalisering. In korte tijd heeft ze onderwerpen als privacy in de stad, zorgen rondom flitsbezorging en platformwerk, en bestaanszekerheid hoger op de politieke agenda gekregen. Naast haar werk in de raad werkt Elisabeth als onderzoeker aan de Faculteit Religie & Theologie van de Vrije Universiteit waar ze de wisselwerkingen tussen religie en maatschappelijke vraagstukken onderzoekt. Ook is ze actief bij de Engelse kerk, waar ze zingt in het koor en lid is van de kerkenraad.