Voordracht Kandidatencommissie

Ana Karadarevic is een aanwinst voor GroenLinks. Ze brengt kritisch denkvermogen mee vanuit haar ervaring als journalist en bestuurslid bij verschillende organisaties. Ook bezit ze brede en gedegen kennis van de zorg. Op een prettige en bevlogen manier heeft ze de commissie laten zien anderen te kunnen overtuigen en inspireren. Ana beschikt over goed ontwikkelde politieke voelsprieten en een open en integere houding. We zien in Ana een waardevolle GroenLinkser die aan de komende fractie een bijdrage kan leveren. 

Biografie

Ana komt uit Rotterdam en woont sinds 2008 in Amsterdam. Omdat haar moeder, gastarbeider uit voormalig Joegoslavië, de Nederlandse taal eerst niet beheerste, leerde Ana pas op haar vijfde Nederlands. Ze heeft van taal haar werk gemaakt: al 20 jaar werkt ze als journalist en ze is sinds mei 2020 parttime communicatieadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Als journalist schrijft ze sinds 2007 over de zorgsector. Naast haar betaalde werkzaamheden is Ana bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Ana vindt het neoliberale idee dat succes een individuele verdienste is, een grote leugen. Zijzelf leerde Nederlands dankzij een geduldige kleuterjuf en werd later gestimuleerd in haar leergierigheid door docenten op de basisschool in Rotterdam-Zuid. Mede dankzij haar onderwijzers was Ana de eerste in haar familie die ging studeren.

Als gevolg van jarenlange, dagelijkse meditatie is ze tot het inzicht gekomen dat mensen onlosmakelijk met elkaar, met andere dieren en de natuur verbonden zijn. Ons handelen heeft consequenties voor anderen dan alleen onszelf. Daarom raakte het Toeslagenschandaal Ana tot in het diepste van haar hart: de Belastingdienst heeft door mensen ten onrechte tot fraudeur te bestempelen, groot lijden veroorzaakt.

Ana beoefent in haar vrije tijd yoga en is gecertificeerd yogadocent.