Voordracht kandidatencommissie

Yasmine is een jonge, veelbelovende kandidaat die secuur en bevlogen overkomt. Zij weet inhoud en betrokkenheid op een prettige en overtuigende manier te combineren. Nog relatief nieuw binnen GroenLinks, maar wel met veel ervaring binnen de gemeente, is zij zeer goed in staat standpunten weloverwogen en duidelijk te presenteren. Ook zien we dat samenwerken met zeer diverse mensen een sterke kant van haar is. Zij gaat het gesprek aan met iedereen en laat hen in hun waarde, zonder haar eigen waardes uit het oog te verliezen. Haar kennis en ervaring op het gebied van veiligheid in het bijzonder, is zeer waardevol binnen GroenLinks.

Biografie

Yasmine is een optimistische en realistische Amsterdamse met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Tijdens haar studies Geschiedenis en Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen woonde ze in Amsterdam, Parijs en Rabat en was ze vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Daarna is Yasmine bij de gemeente Amsterdam gaan werken, onder meer als adviseur seksuele intimidatie en seksueel geweld. 

Waar je trots op bent, dat bescherm je. Daar verhef je je stem voor. Daar vecht je voor. In een stad zo veelzijdig en divers als Amsterdam, betekent vechten verbinden en streven naar beter. Yasmine wil zich als raadslid hard maken voor een duurzaam Amsterdam waarin iedere Amsterdammer zich thuis, gehoord en vertegenwoordigd voelt. De diversiteit aan achtergronden van Amsterdammers ziet zij als de grote kracht en rijkdom van de stad. Zij wil zich inzetten om de toenemende ongelijkheid in kansen en bestaanszekerheid te bestrijden. Amsterdammers voor wie dit de dagelijkse realiteit is, worden hierin te weinig gehoord. Dáár ligt onze opdracht.