Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. Met onze gemeenteraadsleden en onze wethouders kunnen we veel betekenen voor de stad Amsterdam en haar inwoners. En met onze stadsdeelcommissieleden en Dagelijks Bestuurders doen we dat ook in de stadsdelen.

Maar GroenLinks Amsterdam is meer. Buiten de politieke vertegenwoordigers zijn er nog zo’n 4600 leden. Leden met ideeën en expertise waar onze politici wat aan kunnen hebben. Leden die misschien wel politiek actief willen worden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes.

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam werkt voor die leden. Het bestuur zorgt voor inhoudelijke activiteiten, coördineert campagnes, en organiseert trainingen. Daarnaast zorgt het bestuur er voor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en functioneren.

Het Federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit 10 personen, waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er algemeen bestuursleden, die ieder de verantwoordelijkheid hebben voor een aantal taken. Het bestuur zoekt een nieuwe penningmeester.

Diversiteit 

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen, waaronder afkomst, leeftijd, gender, kennis en ervaring.

Wat vragen en bieden wij?

Voor de functie vragen wij:

  • Onderschrijven van het GroenLinks gedachtengoed
  • Lid van GroenLinks in Amsterdam
  • Voldoende tijd beschikbaar (ca 2 - 4 uur per week)
  • Teamspeler
  • Ervaring met opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en financiële verantwoording

Je specifieke taken als penningmeester zijn:

  • Opstellen van de begroting en jaarrekening voor het bestuur en de leden
  • Bijhouden van de boekhouding
  • Jaarlijks financiële verantwoording afleggen aan de ALV
  • Woordvoerder over financiële zaken bij bestuursvergadering, ALV, contact met landelijk bureau etc.
  • Beheer campagnefonds verkiezingen i.s.m. campagneleider

Wij bieden lidmaatschap van een divers en levendig bestuur, dat sinds oktober 2020 in deze samenstelling bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor haar of zijn eigen aandachtsgebied, maar we zijn ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken.

Daarnaast is het een kans om een netwerk op te bouwen binnen GroenLinks Amsterdam en verschillende onderdelen van de partij te leren kennen.

Tijdspad en proces

- 21 januari openstelling vacature
- Uiterlijke reactietermijn 4 februari
- Februari digitale gesprekken met kandidaten
- Eind februari voordracht kandidaten
- Benoeming penningmeester op ALV 6 maart 2021

Ben je geïnteresseerd in deze bestuursfunctie? We zien je reactie graag tegemoet voor 4 februari via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jean-Aimé Musangamfura via secretaris@groenlinksamsterdam.nl