GroenLinks Amsterdam zoekt nieuwe bestuursleden

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam zoekt een nieuwe voorzitter, penningmeester, een nieuw bestuurslid Campagnes, een Bestuurslid Politiek personeelsbeleid, Bestuurslid Ondersteuning afdelingen, Bestuurslid Ledenwerving/ledenbinding/bewegingsopbouw. Aanmelden kan tot 5 juli. Op de ALV van 21 september zullen de nieuwe bestuursleden worden gekozen. Lees hieronder meer over de vacatures en over de kandidaatstelling. 

Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. Met onze gemeenteraadsleden en onze wethouders (en zelfs de burgemeester) kunnen we veel betekenen voor de stad Amsterdam en haar inwoners. En met onze stadsdeelcommissieleden en Dagelijks Bestuurders doen we dat ook in de stadsdelen. Maar GroenLinks Amsterdam is meer. Buiten de politieke vertegenwoordigers zijn er nog zo’n 4300 leden. Leden met ideeën en expertise waar onze politici wat aan kunnen hebben. Leden die misschien wel politiek actief willen worden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes.
Het Federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam werkt voor die leden. Het bestuur zorgt voor inhoudelijke activiteiten, coördineert campagnes, en organiseert trainingen. Daarnaast zorgt het bestuur er voor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en functioneren.

Het Federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat uit 7-13 personen, waaronder in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er algemeen bestuursleden, die ieder de verantwoordelijkheid hebben voor een aantal taken.

Nadat Tuncer Gungordu begin 2019 al was gestopt als bestuurslid, hebben ook Joep Karskens, Marlene de Regt en Savannah Koolen om uiteenlopende redenen hun bestuursfunctie tussentijds neergelegd. Ellen Swagerman en Margreet de Boer hebben aangegeven in september te zullen stoppen als bestuurslid. En van Vincent de Kom loopt de termijn waarvoor hij is verkozen in september af. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal bestuursleden die vanaf de ALV in september samen met Maarten Prot (secretaris), Aicha Hamdi (scouting, talentontwikkeling en diversiteit) en Jort Schuitemaker (vanaf september inhoudelijk debat) het Federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam gaan vormen.
Het gaat daarbij om de volgende functies:

  • Voorzitter

  • Penningmeester

  • Bestuurslid Campagnes

  • Bestuurslid Politiek personeelsbeleid

  • Bestuurslid Ondersteuning afdelingen

  • Bestuurslid Ledenwerving/ledenbinding/bewegingsopbouw

Naar het oordeel van het huidige bestuur kunnen de voorzitterstaken het beste worden uitgevoerd door ofwel twee duo-voorzitters, ofwel een voorzitter en een algemeen bestuurslid dat (uitsluitend) als vice-voorzitter opereert. Op deze manier blijft de functie in tijd en verantwoordelijkheid behapbaar om als vrijwilliger uit te voeren.

Het profiel voor het bestuur en de bestuursleden en de taken die bij de verschillende portefeuilles horen staan beschreven in dit document. Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Maarten Prot, secretaris van het bestuur (secretaris@groenlinksamsterdam.nl).

 

Kandidaatstelling

Heb je interesse in een van de bestuursfuncties?

Je kunt je tot 5 juli kandidaat stellen door je c.v. en een motivatiebrief te sturen aan de kandidatencommissie, via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl.

Vermeld bij je kandidaatstelling voor welke bestuursfunctie je kandidaat bent. Het is ook mogelijk je belangstelling voor meerdere functies kenbaar te maken. Een van de algemeen-bestuursleden zal ook optreden als plaatsvervangend penningmeester, dus vermeld ook of je dat zou willen doen.

Vermeld in je brief ook wanneer je op vakantie bent; dit in verband met de planning van de gesprekken met de kandidatencommissie.

 

Diversiteit

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen, waaronder afkomst, leeftijd, gender, kennis en ervaring.

 

Procedure

Het bestuur heeft een kandidatencommissie ingesteld die kandidaten gaat selecteren en voordragen. De gesprekken vinden in de loop van de zomer plaats; de voordracht zal eind augustus worden gedaan. Op de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2019 zullen de nieuwe bestuursleden worden gekozen. Indien de kandidatencommissie voor een functie meerdere geschikte kandidaten voordraagt, zullen de leden op de ALV tussen de kandidaten kiezen.