Profiel

Uiteraard verwachten wij van de dagelijks bestuurder dat men lid is van GroenLinks en zich verbonden voelt met de partij; of affiniteit heeft met het gedachtegoed van GroenLinks en bereid is lid te worden en te investeren in de relatie met de partij. GroenLinks Amsterdam hecht grote waarde aan diversiteit in alle verschijningsvormen.

De GroenLinks DB'er: 

 • Heeft bestuurlijke ervaring en/of leidinggevende capaciteiten, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Heeft politieke visie en weet dit strategisch in te zetten;
 • Heeft sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Heeft aantoonbare binding met de stad Amsterdam, en Amsterdam Oost in het bijzonder;
 • Onderschrijft het GroenLinks-programma, eventueel behoudens expliciet vooraf gemaakte voorbehouden;
 • Heeft bij voorkeur draagvlak binnen de partij en weet de partij overtuigend naar buiten toe te vertegenwoordigen;
 • Kent de weg in de Amsterdamse politiek.

Heeft de volgende competentievereisten: 

 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Politiek strategisch inzicht, onderhandelvaardigheden en politieke (organisatie)sensitiviteit
 • Verbindend vermogen
 • Is benaderbaar voor collega’s, fracties en bewoners.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van democratisering, de nieuwe dagelijks bestuurder zal medeverantwoordelijk zijn voor het inbedden van het nieuwe beleid in Amsterdam Oost.

De portefeuilles van onze huidige bestuurder zijn: duurzaamheid, verkeer en vervoer, openbare ruimte en groen, democratisering, dierenwelzijn en zomerrecreatie. De DB'er heeft hiernaast als gebied Indische Buurt /Oostelijk Havengebied onder zijn hoede. Specifieke dossierkennis is geen vereiste.

Procedure kandidaat DB'er 

Solliciteren kan tot en met 7 december met een motivatiebrief en cv bij de selectiecommissie via dagelijksbestuurderoost@groenlinksamsterdam.nl. De gespreksrondes vinden plaats tussen 11 en 23 december. Marjolein van Doorn beantwoordt vragen over deze vacature graag via dagelijksbestuurderoost@groenlinksamsterdam.nl of 0644145818.

De selectiecommissie bestaat uit: Milka Yemane, Lieke Thesingh, Amir Nazar, Janna Willems en Marjolein van Doorn.