De werkgroep Sociaal Domein wil graag uitbreiden en is dus op zoek naar nieuwe leden. Ben je zelf werkzaam of geïnteresseerd in het sociaal domein en spreekt onze werkgroep je aan? Neem dan contact op met ons! 

Wat is het sociaal domein? 

Het sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken binnen het totale gebied van wonen, zorg en welzijn van een gemeente. Bij wonen gaat het daarbij niet om woningbouw, maar om het wonen zelf en de woonomgeving. Bij zorg gaat het voornamelijk om de nulde en eerstelijns zorg en niet de langdurige zorg, die vastgelegd is in de wet langdurige zorg (WLZ). De jeugdzorg en welzijn behoren eveneens tot het sociaal domein.

In Amsterdam is het brede welzijnswerk zelfs onder de term “sociale basis” gebracht. Welzijn is al vele jaren een taak van de gemeente, maar de andere taken zijn sinds 2015 gedecentraliseerd. Om de doelen van de decentralisatie te bereiken moest er een transformatie plaatsvinden van het sociaal domein. Het top down beleid in wonen, zorg en welzijn moest veranderen naar een bottom up beleid. Participatie, samenwerking en ketenvorming, maar ook preventie moesten enerzijds veroorzaken, dat de burger een op maat gestoeld aanbod kreeg aangeboden, en anderzijds de kosten beheersbaar bleven.

Wat doet de werkgroep? 

De werkgroep wil onze partij en fractie graag ondersteunen bij voorstellen en beslissingen binnen het sociaal domein. Jenneke van Pijpen is onze contactpersoon binnen de fractie en andersom. Zij is zoveel mogelijk aanwezig bij onze vergaderingen. We maken een lijstje van onderwerpen waaraan we willen werken.  Als de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen leveren we een bijdrage aan het onderdeel sociaal domein voor het verkiezingsprogramma van GroenLinks Amsterdam.  Indien raadsvoorstellen daartoe aanleiding geven, zullen we de fractie ondersteunen met informatie en advies. Tenslotte kunnen we ook informatie- en debatavonden organiseren over het sociaal domein of bepaalde onderwerpen daarbinnen. 

De werkgroep bestaat momenteel uit 4 personen. We maken een werkplan voor de komende periode. Ieder werkgroep-lid kan hiervoor onderwerpen aandragen. In gezamenlijkheid bepalen we, welke onderwerpen ter hand worden genomen. De werkgroep komt eens in de 4 à 5 weken bijeen.

We willen de werkgroep graag uitbreiden 

Er zijn genoeg onderwerpen beschikbaar en of te bedenken, waaraan de werkgroep kan werken. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden voor onze werkgroep. Indien je zelf in het sociaal domein werkzaam bent, vrijwilliger daarbinnen bent of je bent geïnteresseerd in het sociaal domein, en onze werkgroep spreekt je aan, neem dan contact met ons op. Het enige criterium is dat je lid van GroenLinks bent. Je krijgt dan enige informatie toegezonden en we nemen contact met je op om kennis te maken. Vervolgens neem je vrijblijvend deel aan een werkgroep vergadering en beslist daarna of het je wel wat lijkt. Mocht je geïnteresseerd zijn, mail naar de contactpersoon van de werkgroep, Jurgen van der Wal: sociaaldomein@groenlinksamsterdam.nl