Als bestuurslid inhoudelijke discussie ben je een inhoudelijke gangmaker binnen de afdeling Amsterdam. Je hebt gevoel voor actuele en voor GroenLinks relevante maatschappelijke discussies. Je hebt een goed netwerk, zowel buiten als binnen de partij, om samen met anderen interessante discussievormen te organiseren. Je vindt het leuk zowel laagdrempelige, inclusieve sessies te bedenken als een diepgravend debat te organiseren.

De komende 2 jaren zijn er twee cruciale verkiezingen voor GroenLinks; maart 2021 de landelijke verkiezingen en mei 2022 gemeenteraadsverkiezingen. Jij speelt een cruciale rol in het voorbereiden van de vereniging voor deze verkiezingen. Lees hier meer over het federatiebestuur en welke interessante vacatures we nog meer hebben.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

· Samen met de werkgroepcoördinator monitoren en faciliteren van activiteiten van de werkgroepen, zo nodig bijsturen

· Organisatie van politieke cafés en andere inhoudelijke bijeenkomsten i.s.m. afdelingen, werkgroepen, externe partijen (zover coronaregels dit toestaan)

· Aansturen van Team Online (bestaande uit programmamakers, moderatoren, tech support) die online bijeenkomsten organiseren

· Verantwoordelijk voor het project Fearless Cities (i.s.m. bestuurslid bewegingsopbouw)

 

Diversiteit

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen, waaronder afkomst, leeftijd, gender, kennis en ervaring.

 

Tijdspad en proces

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar de kandidatencommissie via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl

  • 11 juni openstelling vacature
  • 5 juli uiterlijke reactietermijn
  • juli en augustus gesprekken met kandidaten
  • begin september voordracht kandidaten
  • benoeming bestuursleden op ALV 1 oktober

 

Kandidaten wordt gevraagd bij sollicitatie hun vakantieperiode door te geven, zodat daar bij het plannen van de gesprekken al rekening mee gehouden kan worden. De gesprekken kunnen indien gewenst digitaal worden gevoerd.

Voor meer informatie over één van de vacatures kun je contact opnemen met Maarten Prot via secretaris@groenlinksamsterdam.nl