Op deze dag stellen we samen het verkiezingsprogramma vast en trappen we de laatste weken van de campagne af. Meer informatie over het congres vind je de komende tijd op onze website.