Werkgroep Onderwijs

De werkgroep onderwijs van GroenLinks Amsterdam levert een actieve bijdrage aan het gesprek over onderwijs in Amsterdam.

Dat doen we door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De werkgroep ondersteunt de raadsleden Simion Blom (basisonderwijs, voorschool, kinderopvang en naschoolse voorzieningen) en Tirza de Fockert (voortgezet onderwijs, laaggeletterdheid, volwassenenonderwijs). Op dit moment worden thema’s als segregatie in het onderwijs, laaggeletterdheid, meertaligheid en passend onderwijs uitvoerig onderzocht en besproken. De werkgroep onderwijs komt eens in de zeven weken bij elkaar en bespreekt de gemeentelijke vraagstukken voor het onderwijs. We discussiëren, vormen een mening en nemen een standpunt in. Hiervoor onderzoeken we verschillende onderwerpen, al dan niet in kleinere groepjes en doen af en toe een werkbezoek. Meedoen aan de werkgroep betekent het bediscussiëren en inhoudelijk bijdragen aan onderwijsvraagstukken binnen Amsterdam. We verwachten van werkgroepleden dat ze bij de vergaderingen zijn en actief meedenken. Lijkt dit je wat? Neem contact op met Daniel Rodenburg en Thijmen Zoomer via onderwijs@groenlinksamsterdam.nl