Werkgroep Diversiteit en Inclusie

De werkgroep diversiteit van GroenLinks Amsterdam levert een actieve bijdrage aan het gesprek over multiculturaliteit, diversiteit en inclusiviteit.

Diversiteit en inclusie zijn voor GroenLinks Amsterdam speerpunten. Daarbij focussen we ons op: Participatie en democratisering, interne diversiteit en inclusiviteit en strijd tegen discriminatie en segregatie.

Meer dan de helft van alle Amsterdammers heeft een migrantenachtergrond en GroenLinks Amsterdam wil de stad goed vertegenwoordigen.

De werkgroep kan vraagstukken aan de orde stellen of met beleidsvoorstellen komen. Ook ontplooit de werkgroep activiteiten, denk ook aan het organiseren van thema-avonden, huiskamergesprekken, boekbesprekingen, et cetera.

Voorbeelden van zaken die aan de orde komen zijn: werkbezoeken aan diverse organisaties in Amsterdam, anti-discriminatie, anti-racisme, intersectionaliteit, politieke participatie en het benutten van de kracht van diversiteit.

Interesse?

Op dit moment staan de activiteiten van de werkgroep Diversiteit en Inclusie op een laag pitje. Dit komt doordat er op dit moment geen voorzitter voor de werkgroep beschikbaar is. Het Federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam wil de komende tijd wel concrete stappen gaan zetten op het gebied van diversiteit en inclusie en heeft de werkgroep gevraagd om mee te denken. Zodra dat proces verder gevorderd is, zal de vacature van voorzitter opnieuw open gesteld worden en zal de werkgroep weer van start gaan. Wil je in de tussentijd meer weten over de werkgroep of wat er verder binnen GroenLinks Amsterdam gebeurt op het gebied van diversiteit en inclusie, stuur dan een mail aan diversiteit@groenlinksamsterdam.nl