BLOEIENDE POLITIEKE PARTIJ

Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 werden we de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad. Met onze nieuwe fractie en drie wethouders kunnen we veel betekenen voor de stad en haar inwoners. En met onze leden van de stadsdeelcommissies en Dagelijks Bestuurders doen we dat ook in de stadsdelen. Maar GroenLinks Amsterdam is meer. Buiten de politieke vertegenwoordigers zijn er bijna 5000 leden. Leden met ideeën en expertise waar onze politici veel aan hebben. Leden die misschien wel politiek actief willen worden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes. Kortom leden die actief willen zijn. 

ROL FEDERATIEBESTUUR

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam is er voor die leden. Het bestuur zorgt voor inhoudelijke activiteiten, coördineert campagnes, zorgt voor een diverse en inclusieve afdeling en organiseert trainingen. Daarnaast zorgt het bestuur er voor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en en hen te begeleiden bij hun functioneren en ontwikkeling. Het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat uit 9 personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er algemeen bestuursleden, die ieder de verantwoordelijkheid hebben voor verschillende taken.

DIVERSITEIT

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender en opleiding. 

WAT BIEDEN WIJ? 

Lidmaatschap van een levendig bestuur, dat uit deel nieuwe en deels ervaren bestuursleden bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken.

Taken en verantwoordelijkheden: 

Als voorzitter stuur je het bestuur aan en vorm je de verbinding tussen de politieke partij(top) en de rest van de vereniging. Samen met de vice-voorzitter ben je het gezicht naar binnen en naar buiten. In overleg worden onderstaande taken en verantwoordelijkheden belegd. 

 • Algehele coördinatie bestuur 

 • Opstellen en monitoren werkplan bestuur 

 • Opstellen en bijhouden profielen bestuur en bestuursleden 

 • Organiseren van teambuilding bestuur 

 • Coaching bestuursleden 

 • Voorzitten bestuursvergaderingen 

 • Voorzitten ledenvergadering 

 • Bemiddelende/coördinerende rol bij eventuele conflicten binnen GL Amsterdam 

 • Geregeld overleg met fractievoorzitter 

 • Lid Stichtingsbestuur GroenLinks Amsterdam (de werkgever van het fractiebureau) q.q. 

 • Contact GL-landelijk t.a.v. inhoudelijke partij-aangelegenheden (koers/strategie/incidenten) 

 • Aanspreekpunt extern GroenLinks Amsterdam 

 • Woordvoerder partijzaken GL-Amsterdam 

 • Contactpersoon (permanente) kandidatencommissie 

 • Verantwoordelijk voor beleid t.a.v. ongewenst gedrag; contactpersoon vertrouwenspersonen 

 • Geregeld bijwonen fractievergadering 

 • Contact onderhouden met wethouders

 • Aanwezigheid bij activiteiten binnen GL-Amsterdam (gezicht laten zien) 

 • Contact voorzitters GL-afdelingen; organiseren voorzittersoverleg 

 • Contact met andere politieke partijen in Amsterdam 

 • Contact met politiek talent in het kader van scouting

PROFIEL VOOR DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR ALS TEAM

 • Pre: Bestuurservaring binnen of buiten de partij
 • Ervaring met bewegingsopbouw en veranderingsprocessen
 • Afspiegeling van de samenstelling van de Amsterdamse bevolking 
 • Ervaring met campagnes/mobilisering
 • Kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer en beleid

Profiel (vice)voorzitter(s): 

In aanvulling op het profiel voor de samenstelling van het bestuur als team, zijn we voor de (vice)voorzitter opzoek naar het volgende profiel:

 • Ervaring met het geven van leiding aan vrijwilligers(bestuur) 

 • Kennis van de organisatie van GroenLinks en GroenLinks Amsterdam 

 • Visie op de rol van het Federatiebestuur GroenLinks Amsterdam

 • Ervaring in het omgaan met de media 

 • Ervaring met het omgaan met conflicten binnen een organisatie 

 • Politieke sensitiviteit

 • Zowel intern als extern met gezag kunnen optreden vanuit de positie van voorzitter

Heb je een specifieke vraag over het profiel van (duo)voorzitter? Vragen kun je stellen aan de huidige voorzitter, Vincent de Kom (Vincent@groenlinksamsterdam.nl). 

WAT VRAGEN WE VAN ALLE INDIVIDUELE BESTUURSLEDEN?

 • Enthousiasme 
 • Onderschrijven van het GroenLinks gedachtengoed
 • Lid van GroenLinks in Amsterdam
 • Voldoende tijd beschikbaar (voorzitter: ca 16 - 20 uur per week; andere functies ca 6 - 8 uur per week)
 • Sociale en betrokken houding

PLANNING EN PROCEDURE

 • 15 september openstelling vacature
 • Uiterlijke reactietermijn 7 oktober
 • Oktober gesprekken met kandidaten, op locatie 
 • Eind oktober voordracht kandidaten
 • Benoeming op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 5 november 2022.

Ben je geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties? We zien je reactie graag tegemoet uiterlijk 7 oktober 2022 via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl.

Vermeld bij je kandidaatstelling voor welke bestuursfunctie je kandidaat bent. Het is ook mogelijk je belangstelling voor meerdere functies kenbaar te maken.

KANDIDATENCOMMISSIE

De kandidatencommissie bestaat uit de Amsterdamse leden: Lieke Thesingh, Meike Korpershoek, Zohair Elabd, Simion Blom en Valerie Schreur.