Als lid van het bestuur van GroenLinks Amsterdam zet je je in voor onze leden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes. Leden die in werkgroepen ideeën en expertise inbrengen waar onze politici veel aan hebben. Een deel van de leden is politiek actief als raadslid of als lid van een stadsdeelcommissie, of bekleedt een bestuurlijke functie als wethouder of dagelijks bestuurder. Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. We zijn in onze stad de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad en in enkele stadsdelen zijn we de grootste partij. Met de volksvertegenwoordigers en bestuurders kunnen we veel betekenen voor de stad en haar inwoners.

ROL SECRETARIS IN HET FEDERATIEBESTUUR

Als secretaris vervul je een spilfunctie binnen het bestuur van GroenLinks Amsterdam. Je bent verantwoordelijk voor een goede organisatie van het federatiebestuur en bewaakt de processen die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Je bent het eerste aanspreekpunt voor leden en stemt daarbij nauw af met voorzitters en penningmeester. 

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam is er voor de leden. Het bestuur zorgt voor inhoudelijke activiteiten, coördineert campagnes, spant zich in voor een diverse en inclusieve afdeling en organiseert trainingen. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en hen te begeleiden bij hun functioneren en ontwikkeling. Het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit 8 personen, waaronder een voorzittersduo, een secretaris en een penningmeester.

WAT BIEDEN WIJ?

Lidmaatschap van een levendig bestuur, dat uit deels nieuwe en deels ervaren bestuursleden bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken. 

Er is ruimte voor ontwikkeling en training. Vanuit het landelijk bureau van GroenLinks ontvang je  training en doorlopende ondersteuning om deze functie goed te kunnen vervullen. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN SECRETARIS:

 • algemeen contactpersoon voor onder andere het fractiebureau van GroenLinks Amsterdam en het landelijk bureau van GroenLinks;
 • doorlopende afstemming met voorzitters en penningmeester, nauw betrokken bij eventuele incidenten; 
 • toezien op het naleven van het privacybeleid van de vereniging; 
 • het beheer van het CRM-systeem; 
 • het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen;
 • het bijhouden van het archief GroenLinks Amsterdam;
 • de organisatie van onze ALV’s, samen met federatiebestuur;
 • de correspondentie met leden bijhouden (afhandelen c.q. doorverwijzen).

DIT NEEM JE MEE

Als secretaris vervul je een spilfunctie binnen het bestuur van GroenLinks Amsterdam. Om de functie goed te kunnen vervullen, zoeken we iemand die nauwkeurig te werk gaat en in het bezit is van een sociale en betrokken houding. Dit neemt onze nieuwe secretaris mee:

 • uitstekende communicatie in woord en geschrift;
 • bedreven in planning en organisatie;
 • oog voor de verschillende stakeholders binnen een complex netwerk en ervaring met het afwegen van verschillende belangen;
 • interesse in interne democratische processen;
 • kennis over de statuten en het huishoudelijk reglement, of de motivatie om deze kennis snel eigen te maken.

We vragen je om voor een periode van minimaal twee jaar beschikbaar te zijn om de functie te vervullen. Ook van belang is dat je voldoende tijd kan steken in deze vrijwillige bestuursfunctie (circa 6 - 8 uur per week).

PLANNING EN PROCEDURE

 • Uiterlijke reactietermijn: 28 mei.
 • Gesprekken met kandidaten: in de loop van juni.
 • Voordracht kandidaten: juli.
 • Benoeming op de Algemene Ledenvergadering in juli.

Ben je geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties? We zien je reactie graag tegemoet! Mail je motivatie (max 1 A4) + CV naar kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl, uiterlijk 5 juni 2023.

DIVERSITEIT

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender en opleiding.

KANDIDATENCOMMISSIE

De kandidatencommissie bestaat uit Amsterdamse leden en wordt voorgezeten door Lieke Thesingh.