BLOEIENDE POLITIEKE PARTIJ

Als lid van het bestuur van GroenLinks Amsterdam zet je je in voor onze leden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes. Leden die in werkgroepen ideeën en expertise inbrengen waar onze politici veel aan hebben. Een deel van de leden is politiek actief als raadslid of als lid van een stadsdeelcommissie, of bekleedt een bestuurlijke functie als wethouder of dagelijks bestuurder. Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. We zijn in onze stad de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad en in enkele stadsdelen zijn we de grootste partij. Met de volksvertegenwoordigers en bestuurders kunnen we veel betekenen voor de stad en haar inwoners. 

ROL BESTUURSLID LEDENBINDING EN BEWEGINGSOPBOUW IN HET FEDERATIEBESTUUR

Als bestuurslid ledenbinding en bewegingsopbouw ben je eindverantwoordelijk voor het activeren van zowel nieuwe als bestaande leden van GroenLinks Amsterdam. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden. Samen met de rest van het bestuur initieer en organiseer je bijeenkomsten voor leden, waar zij worden gestimuleerd om zich in te zetten voor onze afdeling. Je bent het aanspreekpunt voor de lokale afdelingen (in de stadsdelen) en denkt met de lokale besturen na over manieren om nieuwe leden ertoe te bewegen om actief te worden voor GroenLinks Amsterdam.

Het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit negen personen, waaronder een voorzittersduo, een secretaris en een penningmeester.

WAT BIEDEN WIJ?

Ruimte voor ontwikkeling en training. Bovendien ben je lid van een levendig bestuur, dat uit deels nieuwe en deels ervaren bestuursleden bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken.

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Opstellen van een plan voor ledenwerving en ledenbinding; zorg dragen voor uitvoering hiervan

• Zorgen voor introductie nieuwe leden o.a. dat nieuwe leden worden gebeld (in overleg met afdelingen)

• Organiseren van nieuwe ledenavonden

• Organisatie van nieuwjaarsborrel en eventuele andere sociale events

DIT NEEM JE MEE

• Voldoende tijd beschikbaar (ca 2 - 4 uur per week)

• Teamspeler

• Enthousiasmerende persoonlijkheid;

• Ervaring met ledenwerving en/of ledenbinding

• Vanzelfsprekend ben je lid van GroenLinks in Amsterdam en sta je achter het gedachtegoed van de partij

PLANNING EN PROCEDURE

Uiterlijke reactietermijn: 13 oktober

Gesprekken met kandidaten: naar verwachting vanaf de 4e week van oktober

Voordracht kandidaten: in december, uiterlijk een week voor de Algemene Ledenvergadering

Benoeming: op de Algemene Ledenvergadering in december

Ben je geïnteresseerd in de functie van bestuurslid ledenbinding en bewegingsopbouw? We zien je reactie graag tegemoet! Mail je motivatie (max 1 A4) + CV naar kaciegla19@gmail.com, uiterlijk 13 oktober 2023.

DIVERSITEIT

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie let daarom op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender en opleiding.

KANDIDATENCOMMISSIE

De kandidatencommissie bestaat uit Amsterdamse leden en wordt voorgezeten door Lieke Thesingh.