Als lid van het bestuur van GroenLinks Amsterdam zet je je in voor onze leden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes. Leden die in werkgroepen ideeën en expertise inbrengen waar onze politici veel aan hebben. Een deel van de leden is politiek actief als raadslid of als lid van een stadsdeelcommissie, of bekleedt een bestuurlijke functie als wethouder of dagelijks bestuurder. Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. We zijn in onze stad de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad en in enkele stadsdelen zijn we de grootste partij. Met de volksvertegenwoordigers en bestuurders kunnen we veel betekenen voor de stad en haar inwoners.

ROL BESTUURSLID CAMPAGNES IN HET FEDERATIEBESTUUR

Als bestuurslid campagnes ben je eindverantwoordelijk voor de campagnes van GroenLinks Amsterdam. Je bent het aanspreekpunt voor het Landelijk Bureau als het gaat om campagnes. Je coördineert en coacht de organisers in de stadsdelen en stemt af met stadsdeelbesturen. Je maakt deel uit van het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam. Dit bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die inhoudelijke activiteiten organiseren, campagnes coördineren, zich inspannen voor een diverse en inclusieve afdeling en trainingen organiseren. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en hen te begeleiden bij hun functioneren en ontwikkeling. Het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit acht personen, waaronder een voorzittersduo, een secretaris en een penningmeester. 

WAT BIEDEN WIJ?

Ruimte voor ontwikkeling en training. Je neemt bijvoorbeeld deel aan het trainingstraject voor campagneleiders van het Landelijk Bureau. Bovendien ben je als bestuurslid campagnes lid van een levendig bestuur, dat uit deels nieuwe en deels ervaren bestuursleden bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BESTUURSLID CAMPAGNES

 • Verantwoordelijk voor de permanente campagne en de voorbereidingen van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing (maart 2026) van GroenLinks Amsterdam
 • Aanstellen, trainen en aansturen van een campagneteam inclusief organisers die onder andere de huis-aan-huisacties in de stadsdelen organiseren
 • Contactpersoon voor het Landelijk Bureau m.b.t. campagnes in Amsterdam
 • Activeren en betrekken van GroenLinks-vrijwilligers, leden en sympathisanten bij de campagne

DIT NEEM JE MEE

 • Ervaring met de organising campagnemethode 
 • Ervaring met het organiseren van campagnes (binnen of buiten GroenLinks)
 • In het bezit van een enthousiasmerende persoonlijkheid
 • Vanzelfsprekend ben je lid van GroenLinks in Amsterdam en sta je achter het gedachtegoed van de partij
 • Je bent voor een periode van minimaal twee jaar beschikbaar om de functie te vervullen, en je kunt voldoende tijd steken in de bestuursfunctie (circa 4 - 8 uur per week, in campagnetijd meer)

PLANNING EN PROCEDURE

 • Uiterlijke reactietermijn: 28 mei.
 • Gesprekken met kandidaten: in de loop van juni.
 • Voordracht kandidaten: juli.
 • Benoeming op de Algemene Ledenvergadering in juli.

Ben je geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties? We zien je reactie graag tegemoet! Mail je motivatie (max 1 A4) + CV naar kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl, uiterlijk 28 mei 2023.

DIVERSITEIT

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie let daarom op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender en opleiding.

KANDIDATENCOMMISSIE

De kandidatencommissie bestaat uit Amsterdamse leden en wordt voorgezeten door Lieke Thesingh.