Uitgelicht

Jaaroverzicht 2016


Ook in 2016 heeft GroenLinks Amsterdam zich ingezet voor een mooiere, socialere en groene stad. Bekijk onze video hier!

Zo hebben wij ons ingezet om de toenemende ongelijkheid aan te pakken. Amsterdam gaat door met de bed-bad-broodopvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Rutger Groot Wassink heeft zich ingezet voor permanente opvang voor kwetsbare vluchtelingen. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor stopformulieren om etnisch profileren tegen te gaan.

Dankzij Femke Roosma zijn de eigen bijdrages voor WMO-voorzieningen in de zorg verlaagd en voor dagbesteding zelf volledig afgeschaft. Ook is er 3 miljoen per jaar bijgekomen voor zorg in de buurt. Ook komen de Amsterdamse schoonmakers weer in eigen dienst!                                                   

Jorrit Nuijens heeft bij Koers 2025 geregeld dat er niet gebouwd gaat worden in het groen en dat er moet worden gezocht naar bouwkansen op industriegebieden. Voor het belangrijke groene gebied ‘De Brettenzone’ in Amsterdam (Nieuw-)West komt een actieplan om het gebied ecologisch te versterken. Op deze manier moet het kwetsbare gebied van hoge ecologische waarde blijven. Ook komt er dankzij Jorrit een campagne om huurders op hun rechten te wijzen en te zorgen dat meer mensen hun recht halen bij huurcommissie.

Jasper Groen heeft zich ingezet om bloedkolen en giftige diesel de haven uit te krijgen. Ook komt er meer geld voor bewonersondersteuning bij verduurzaming. Daarnaast heeft Jasper nog 11 voorstellen gedaan voor een duurzamer Amsterdam.

Zeeger Ernsting blijft strijden om de scooters in Amsterdam zo snel mogelijk van alle fietspaden te krijgen. Wel is de Munt dit jaar autoluw geworden, een langgekoesterde wens van GroenLinks. Ook heeft Zeeger zich ingezet voor een betere arbeidspositie van ambtenaren van de gemeente en meer transparantie voor de Amsterdamse politiek.

Simion Blom heeft zich inzet om achterstanden in het onderwijs aan te pakken, om spookjongeren beter te helpen, en dankzij zijn inzet komt er een speciale aanpak voor Somalische en Eritrese Amsterdammers.

Dankzij Lene Grooten komt er een Kunstenaarsvisum in Amsterdam voor kunstenaars van buiten de EU. Ook maakt de gemeente op voorstel van GroenLinks 500.000 euro vrij om te investeren in innovatie in de jeugdzorg. Dat geld is bedoeld om slimmere en snellere manieren te vinden om kinderen en jongeren te helpen bij de inkoop van zorg.

GroenLinks blijft zich inzetten voor een groene en een sociale stad, ook in 2017!