Zonnepanelen

Het aantal gerealiseerde zonnepanelen blijft hopeloos achter bij de doelstelling. We lopen enorm achter met de verduurzaming van de bestaande woningbouw en de nieuwe woningen die het stadsbestuur belooft, zijn lang niet zo duurzaam als mogelijk is.

 

In 2022 liggen er tenminste 1 miljoen zonnepanelen (of het equivalent van 250 MW) op Amsterdamse daken. Dit doen we onder andere door gezamenlijke inkoopacties, rentevrije leningen en de salderingsregeling te garanderen voor Amsterdamse huishoudens en het midden- en kleinbedrijf, ook na 2023. Daarnaast worden leges voor vergunningen voor zonnepanelen teruggebracht tot nul euro. Alle daken van gemeentepanden worden opengesteld voor energiecoöperaties.

Zonnepanelen worden steeds efficiënter en we hebben heel veel daken in Amsterdam. Dan is de optelsom simpel. Door gemeentelijke bebouwing, maar ook door huurwoningen veel meer zonnepanelen te laten gebruiken, wordt stroom goedkoper en duurzamer.  

De afgelopen jaren heeft GroenLinks al veel gedaan om meer zonnepanelen te krijgen, onder andere vanuit het Amsterdamse Investeringfonds. Daar willen we mee doorgaan.