Zonnepanelen

In Amsterdam kunnen we meer groene stroom opwekken. 

Zonnepanelen worden steeds efficiënter en we hebben heel veel daken in Amsterdam. Dan is de optelsom simpel. Door gemeentelijke bebouwing, maar ook door huurwoningen veel meer zonnepanelen te laten gebruiken, wordt stroom goedkoper en duurzamer.  

De afgelopen jaren heeft GroenLinks al veel gedaan om meer zonnepanelen te krijgen, onder andere vanuit het Amsterdamse Investeringfonds. Daar willen we mee doorgaan.