Vrije schoolkeuze

GroenLinks wil voor heel Amsterdam een standaard aanmeldprocedure invoeren voor de basisschool.

Nu verschillen aanmeldprocedures per stadsdeel en komen ouders die hun kind van drie jaar oud willen inschrijven voor de buurtschool er soms achter dat alle scholen in de wijk al vol zitten. Met eenduidige aanmeldprocedures hebben alle Amsterdamse kinderen gelijke kansen om op de scholen van hun voorkeur te komen en worden die scholen bovendien een betere afspiegeling van de buurt.