Vluchtelingen & ongedocumenteerden

Amsterdam hoort een gastvrije stad zijn, ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Als de regering niet voor mensen wil zorgen, moeten we het zelf doen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder documenten moeten structureel opgevangen worden in Amsterdam. Mensen in onmenselijke omstandigheden op straat laten slapen is niet het Amsterdam dat wij willen. Het gezeul met de mensen die eerst in de vluchtkerk zaten, moet stoppen. 

Amsterdam zou structurele opvang moeten verzorgen voor deze ongedocumenteerden. Niet alleen opvang, maar ook hulp. Veel van deze mensen hebben psychiatrische problemen, daarmee horen ze geholpen worden. Ook moeten ze kunnen werken aan een nieuwe asielaanvraag of aan hun terugkeer.