Veiligheid

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid. Amsterdammers moeten zich veilig weten, zowel thuis als op straat, in een café of op het voetbalveld.

Het voorkomen en tegengaan van geweld in de privésfeer is wat GroenLinks betreft een speerpunt voor de politie in onze stad.

Als het om veiligheid gaat, schieten de meeste partijen direct in de reflex van meer repressie. GroenLinks doet daar niet aan mee. Met goede handhaving en de inzet van bewezen effectieve instrumenten heeft de gemeente voldoende middelen in handen om overlast en geweld te bestrijden. Denk aan meer blauw op straat en de ketenaanpak waarbij politie samenwerkt met hulpverleners, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Preventief fouilleren hoort daar volgens GroenLinks niet bij. Het gaat ten koste van de vrijheid, en in elk geval van de vrijheidsbeleving van velen en geeft ruimte voor willekeur. Dat kan leiden tot onbedoelde maar daardoor niet minder kwalijke discriminatie.

Cameratoezicht gaat evenzeer ten koste van de privacy. Ook hier weegt het bewezen effect niet op tegen de nadelen.

De inrichting van buurten en de openbare ruimte, het goed verlichten van een steeg of een tunnel, heeft meer effect op het gevoel van veiligheid dan het ophangen van een paar camera’s.