Studenten

De aanwezigheid van hogescholen en universiteiten in de stad is belangrijk voor Amsterdam. Studenten maken de stad bruisend en hun kennis is voor de stad van grote waarde. 

GroenLinks zet daarom in op het aantrekken en behouden van kennis, bijvoorbeeld met betaalbare huisvesting voor studenten en het creëren van stage- en arbeidsplaatsen voor jonge hogeropgeleiden bij de gemeente.