Stages

Een belangrijk onderdeel van een beroepsopleiding is het opdoen van werkervaring. Zeker in deze tijd van crisis is werkervaring cruciaal om na afronding van je opleiding een baan te bemachtigen. GroenLinks wil daarom dat voor alle scholieren en studenten in het beroepsonderwijs een stage beschikbaar is.

De gemeente kan daarbij helpen door in haar samenwerking met bedrijven en organisaties aan te dringen op het aanbieden van stageplekken en leerwerkplekken. En als de gemeente een bedrijf inhuurt, moet dit een onderneming zijn die jongeren de kans biedt om stage te lopen.