Sport

GroenLinks wil dat zoveel mogelijk Amsterdammers kunnen sporten. 

Sport kan bijdragen aan sociale verbinding en de aanwezigheid van voldoende sportverenigingen en –locaties is daarom van groot belang voor een gezonde en sociale stad. Daarom wil GroenLinks meer gratis sportvoorzieningen in parken en op pleinen en moet ieder kind de kans krijgen om te sporten in verenigingsverband. Hiervoor zal worden samengewerkt met scholen en zal de gemeente bijspringen als het inkomen van ouders ontoereikend is. In de stadspas zal standaard een sportaanbod worden opgenomen.

Een goede manier om sport voor iedereen toegankelijk te houden is het vergroenen van sportparken. Daarmee gaat de elektriciteitsrekening omlaag en kan de contributie dus ook laag blijven. 

Dankzij GroenLinks zijn er nu meer sportvelden op IJburg. Bovendien kan iedere Amsterdammer binnenkort een sportruimte of –veld boeken via het ‘sportschakelpunt’: een website met alle beschikbare sportplekken in de stad.