Sociale woningbouw

GroenLinks wil een ongedeelde stad. Daarom moet sociale woningbouw in stand gehouden worden. 

Sociale woningbouw is belangrijk voor Amsterdam, zodat mensen hier kunnen wonen. Iedereen moet in Amsterdam kunnen wonen, ook binnen de ring. 

Om de onredelijke verhuurdersheffing van het kabinet Rutte-Asscher te kunnen betalen, zijn woningbouwcorporaties feitelijk gedwongen tot huurverhogingen. GroenLinks wil met hen afspreken dat daarbij de laagste inkomens ontzien worden en dat de huurstijgingen niet sterk per corporatie verschillen.