Sociale woningbouw

Het uitgangspunt is dat er in alle wijken woningen zijn voor iedereen, in een verhouding die recht doet aan de Amsterdamse inkomensverdeling. We spreken daarom af met corporaties dat zij geen woningen verkopen of liberaliseren in wijken waar het aandeel sociale huur onder de grens van 40 procent dreigt te komen. Elke woning die uit de sociale huurvoorraad verdwijnt, wordt gecompenseerd in een wijk die al onder die grens zit.

Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht. Bij nieuwbouw is de verhouding tussen sociale huur, middenhuur/-koop en duurdere huur/koop 40-40-20. Er komt een gemeentelijk woningcoöperatie die zorgt voor meer betaalbare woonruimte voor kwetsbare groepen en lage en middeninkomens. Woningcorporaties gaan zich inspannen om met huurders te kijken of woningen nog passend zijn bij leeftijd, inkomen of gezinssamenstelling en versoepelen mogelijkheden om in eigen buurt te ruilen. Dwang is daarbij uitgesloten