Sociale Firma's

GroenLinks vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen betaald werk te doen, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Sociale firma’s zoals Brouwerij de Prael of schoonmaak- en dienstverleningsbedrijf Zone 3 laten zien dat het kan: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig mee laten doen. Deze particuliere bedrijven geven Amsterdammers met een arbeidsbeperking de ruimte en het vertrouwen om mee te draaien. Sociale firma’s kunnen een goed alternatief zijn voor een deel van de mensen die op dit moment aan de slag zijn bij een sociale werkvoorziening, die door dit kabinet flink wordt uitgekleed.

Sociale firma’s zoals Brouwerij de Prael of schoonmaak- en dienstverleningsbedrijf Zone 3 laten zien dat het kan: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig mee laten doen. Deze particuliere bedrijven geven Amsterdammers met een arbeidsbeperking de ruimte en het vertrouwen om mee te draaien. Sociale firma’s kunnen een goed alternatief zijn voor een deel van de mensen die op dit moment aan de slag zijn bij een sociale werkvoorziening, die door dit kabinet flink wordt uitgekleed. Ook vormen ze een alternatief voor de arbeidsmatige dagbesteding waar dit kabinet eveneens op bezuinigt. GroenLinks wil daarom dat de gemeente sociale firma’s actief gaat ondersteunen.