Referendum

GroenLinks is van oudsher een warm voorstander van directe democratie. Verschillende vormen van laagdrempelige inspraak moeten burgers meer betrekken bij politiek. 

De gemeente ondersteunt bewoners bij het opzetten van nieuwe vormen van participatie, zoals buurtrechten, lokale referenda, buurtbesteden en burgertoppen.

Want het stadsbestuur moet dicht bij de burger staan.