Parken

Groengebieden zijn belangrijk voor Amsterdammers om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten.

Westerpark Amsterdam

Parken en andere groene plekken moeten daarom ecologisch aangelegd en beheerd worden en bij onkruidbestrijding wordt geen gif gebruikt. Meer groen in de buurt doen we graag samen met bewoners, door geveltuinen, buurtmoestuinen en zelfbeheer te ondersteunen. Brom- en snorfietsen worden geweerd uit parken.